MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Pavel Hlavatý „Malarstwo, grafika, rysunek”

wernisaż: 30.11.2017 r.
godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno
ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do
13 stycznia 2018 r.

Pavel Hlavatý „Malarstwo, grafika, rysunek”

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie oraz Autor zapraszają na wystawę

Pavel Hlavatý
„Malarstwo, grafika, rysunek”

wernisaż: 30 listopada 2017 r., godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 13 stycznia 2018 r.

Pavel Hlavatý, malarz i grafik, popularyzator sztuki czeskiej, według belgijskiej „GRAPHI” najpłodniejszy artysta w Europie. W wieku 23 lat, kiedy był nauczycielem w średniej szkole artystyczno-przemysłowej, zostaje członkiem Związku Czeskich Artystów Plastyków. Ukończył szkołę plastyczną oraz historię sztuki i filozofię czeską. W tamtym okresie zajmuje się malarstwem, grafiką, specjalizuje się w karykaturze i humorze rysunkowym.

Udział w wystawie (1969 rok) „Protest – rysunki 68”, na której dał wyraz swojej jednoznacznej postawy wobec interwencji wojskowej państw Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 roku oraz panującego reżimu, staje się powodem skazania go na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, a w konsekwencji izolacji artystycznej. Jako człowiek „Praskiej Wiosny” ma zakaz wystawiania prac, publikowania i pracy jako wykładowca. Dopiero po „Aksamitnej Rewolucji” może w 1989 roku wrócić do oficjalnego życia i obiegu artystycznego.

Wystawa „Protest – rysunki 68” powstała bezpośrednio po tragicznej śmierci Jana Palacha. Autor na uroczystościach żałobnych 25. stycznia 1969 roku powiedział, muszą coś zrobić, w przeciwnym wypadku „będziemy winni zapomnienia”.
21. marca 1969 roku następuje otwarcie wystawy „Protest – rysunki 68” w galerii Domu Kultury Petra Bezruča, w stutysięcznym Havířově. Trzy tygodnie później została zamknięta w wyniku brutalnej interwencji służb. 19. kwietnia 1969 roku w swoim przemówieniu dr Gustav Husák – pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji – wspomina o wystawie i określa ją mianem antyradzieckiej. W tym momencie rusza maszyneria sądowa. 15. maja 1970 roku Pavel Hlavatý został skazany na siedem miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Zaraz potem ma miejsce kolejny proces pokazowy z fingowanymi dowodami. Tym razem ofiarą jego przestępstwa nie jest Związek Radziecki i jego armia, ale konstytucyjny przedstawiciel narodu, poseł Drahomír Kolder, członek Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji, który był jednym z inicjatorów napisania listu do Leonida Breżniewa z prośbą o wysłanie wojsk Układu Warszawskiego do powstrzymania kontrrewolucji w socjalistycznej Czechosłowacji.
Hlavatý odbył karę w całości. Prośba o zwolnienie z zakładu karnego w połowie odbywania kary została odrzucona.
Powody: skazany jest bardzo pewny siebie, nie jest samokrytyczny i nie rozumie swojego przewinienia. Swoje obowiązki pracownicze wypełnia tylko na 100%.
20 godzin po opuszczeniu zakładu karnego w wyniku bardzo złego stanu zdrowia został poddany hospitalizacji. Po dwumiesięcznej kuracji musiał pozostać ze względu na stan zdrowia w domu.
Osiem miesięcy później rozpoczyna się kolejny proces. 3. stycznia 1972 roku prokurator generalny składa wniosek w sądzie najwyższym o rewizję nadzwyczajną przeciwko oskarżonemu. Sąd najwyższy przychyla się do wniosku prokuratora generalnego i orzeka kasację wszystkich dotychczasowych wyroków. Po trzech latach cały proces sądowy rozpoczyna się na nowo i artysta ponownie zostaje uwięziony.
Oprócz kar orzeczonych przez sąd, przez dwadzieścia lat jest poddawany wielu represjom i łamane są jego prawa człowieka i obywatela. W okresie od 1970 do 1989 roku jego prace znalazły się tylko na jednej wystawie. Jej nazwa to: „Co przygotowywała kontrrewolucja na północnych Morawach”.
Wystawa miała zostać zniszczona przez władzę jako narzędzie, przy pomocy którego dokonano czynu karalnego. Udało się jednak ją uchronić.
Po upadku komunizmu w 1989 roku wystawa była prezentowana około trzydziestu razy nie tylko w Czechach, a także w całej Europie (Francja, Włochy, Norwegia, Polska). Jej premiera w wolnych Czechach miała miejsce 30. czerwca 1990 roku – wernisaż otworzył pisarz Vladimír Škutina, a wystawę odwiedzili między innymi Václav Havel, Jiří Diensbier i inni.

Artysta od 1977 roku zajmuje się wyłącznie grafiką. Jest autorem ponad 700 exlibrisów, prac graficznych i plakatów. Jest członkiem stowarzyszeń artystycznych i kolekcjonerskich, współpracuje z czasopismami poświęconymi sztuce. Wielkim uznaniem dla jego dorobku artystycznego było zaproszenie go do zespołu eksperckiego przygotowującego oprawę graficzną Olimpiady w Barcelonie w 1992 roku. W 1991 roku był w zespole artystów czeskich reprezentujących sztukę czeską na „Paryskim Salonie”.

Za swoją twórczość otrzymał ponad 50 międzynarodowych nagród. Miał ponad 100 indywidualnych wystaw na całym świecie. Równie liczna była liczba projektów, które przygotował: "Franz Von Bayros (1866-1924) i ci inni", "Późny czeski symbolizm w grafice w pierwszej połowie XX wieku", "Josef Váchal i ci inni" i ostatni projekt: "1000 najpiękniejszych exlibrisów świata XX wieku".

Pracuje jako kustosz w Praskiej galerii DRIT, która przygotowuje dla galerii w całej Europie wystawy czeskiej grafiki głównie z pierwszej połowy XX wieku. Ma jedną z największych kolekcji dzieł europejskiego symbolizmu.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt obrazów, grafik i rysunków (także te prezentowane na wystawie „Protest – rysunki 68”).

W trakcie trwania wystawy będzie możliwość zakupu prac.

Pavel Hlavatý, Smíchovská 951/9j, 155 00 Praha 5, hlavatyp@seznam.cz,
+420 737714515, Czech Republic

facebookyou tubegoogle picasabip