rynek

Kuranty na Ratuszu grają jingle o 12-tej w południe.

Nagranie zarejestrowane przed wejściem do Ratusza. Pamiętajcie o słuchawkach.