MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

O WYKŁADACH

Wykłady z zakresu historii sztuki 
i sztuki najnowszej

O WYKŁADACH

Prowadzone przez historyków sztuki i wykładowców uczelni artystycznych z wykorzystaniem albumów, reprodukcji dzieł sztuki, tekstów literatury, katalogów i multimediów. Wykłady mają na celu przybliżenie bogatego i zróżnicowanego wachlarza pojęć, zjawisk i trendów z różnych dziedzin sztuki, z naciskiem na sztukę współczesną. Pozwalają młodemu odbiorcy zaznajomić się z funkcjami pełnionymi przez dzieło sztuki, patrzeć na sztukę i werbalizować wrażenia jakie w nim budzi, opisywać, charakteryzować i interpretować dzieło sztuki zarówno malarskiej, rzeźbiarskiej jak i architektonicznej. Wykłady nie mają stanowić „suchego”, faktograficznego przekazania informacji, ale mają na celu nauczenie świadomego odbioru sztuki zarówno dawnej jak i najnowszej.

Wyjątkowa oferta dla starszej publiczności w formie wykładów i warsztatów z historii sztuki umożliwia poznanie, zarówno w teorii, jak i praktyce, zagadnień związanych ze sztuką współczesną. Mają one często charakter paneli dyskusyjnych, rozmów, wyrażania własnych opinii i redleksji na tematy związane ze sztuką. Taka forma zajęć pozwala na bliższe poznanie świata artystów tworzących w XX i XXI wieku, zapoznanie się z podstawowymi kierunkami oraz dynamicznym rozwojem sztuki ostatnich kilku dekad. 
Wykłady są prowadzone nieodpłatnie dla publiczności.


 

Informujemy, że w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w trakcie odbywających się publicznych imprez m.in. wernisaży, spotkań, wykładów, zajęć i warsztatów plastycznych oraz w czasie pokazów filmowych tworzona jest dokumentacja fotograficzna, którą później umieszczamy na stronach internetowych (www.mbwa.leszno.plwww.facebook.com/GaleriaMBWALeszno).
Jeśli nie życzą sobie Państwo zamieszczania ww. zdjęć z Państwa wizerunkiem, prosimy o informację ustną w trakcie trwania w ww. imprez lub już po publikacji na adres e-mailowy sekretariat@mbwa.leszno.pl (wraz z linkiem do konkretnej fotografii, której usunięcia Państwo żądacie).
Za wszelkie ewentualne niedogodności przepraszamy.

facebookyou tubegoogle picasabip