MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Kontakt

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
BIURO
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel./fax +48 65 520 54 27, 512 227 209

Galeria MBWA
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 65 520 51 79

p.o. Dyrektora
Sylwia Erbert-Hoja
tel./fax +48 65 520 54 27
sylwia.erbert-hoja@mbwa.leszno.pl

Sekretariat
tel./fax +48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl

Księgowość
Grażyna Szłapka
tel./fax +48 65 520 54 27
ksiegowosc@mbwa.leszno.pl

Marta Ginter
tel./fax +48 65 520 54 27
marta.ginter@mbwa.leszno.pl

Ewelina Normann
tel./fax +48 65 520 54 27
ewelina.normann@mbwa.leszno.pl

Jagoda Kowalewska
el./fax +48 65 520 54 27
jagoda.kowalewska@mbwa.leszno.pl

Piotr Cienki
tel./fax +48 65 520 54 27
piotr.cienki@mbwa.leszno.pl

Sklep (aneks sprzedażny)
Edyta Schubert
tel. 65 520 51 79
sklep@mbwa.leszno.pl

Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski o/Leszno
86 1020 3088 0000 8902 0005 7109


Deklaracja dostępności

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.mbwa.leszno.pl
Data publikacji strony internetowej: 28 grudnia 2015. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28 grudnia 2015.

  • nie wszystkie komponenty interfejsu użytkownika oraz ważne grafiki mają kontrast przynajmniej 3:1 względem sąsiadujących kolorów;

  • osoby słabowidzące nie mają możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;

  • nie wszystkie obrazy na stronie mają tekst alternatywny;

Oświadczenie sporządzono dnia 20.05.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Piotrem Cienkim poprzez adres mailowy piotr.cienki@mbwa.leszno.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna
Wejście zarówno do biura jaki i do galerii przy ulicy Leszczyńskich 5 nie jest dostępne dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego oraz osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 


Informujemy, że w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w trakcie odbywających się publicznych imprez m.in. wernisaży, spotkań, wykładów, zajęć i warsztatów plastycznych oraz w czasie pokazów filmowych tworzona jest dokumentacja fotograficzna, którą później umieszczamy na stronach internetowych (www.mbwa.leszno.pl; www.facebook.com/MBWALeszno).

Jeśli nie życzą sobie Państwo zamieszczania ww. zdjęć z Państwa wizerunkiem, prosimy o informację ustną w trakcie trwania w ww. imprez lub już po publikacji na adres e-mailowy sekretariat@mbwa.leszno.pl (wraz z linkiem do konkretnej fotografii, której usunięcia Państwo żądacie).
Za wszelkie ewentualne niedogodności przepraszamy.

facebookyou tubegoogle picasabip