MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

O galerii / strategia

Galeria MBWA nie preferuje określonego rodzaju sztuki, nie ogranicza się do określonej puli artystów. Zaprasza twórców reprezentujących różne opcje, nurty i środowiska. Współpracuje także w zakresie wymiany wystaw z miastami partnerskimi. Stara się, aby oferta wystawiennicza była na tyle ciekawa, by zainteresować jak najszersze grono odbiorców. Organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe znanych twórców z dużym dorobkiem artystycznym oraz wystawy promujące młodych, dobrze zapowiadających się artystów. Prezentowane są prace z dziedzin malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, rzeźby, instalacji, sztuka video, działania z pogranicza teatru, muzyki.

MBWA w Lesznie prowadzi działalność edukacyjno - oświatową skierowaną przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów. Współpracując ze szkołami proponujemy pomoc nauczycielom w realizacji programu nauczania zapewniając bezpośredni kontakt z dziełami sztuki współczesnej i ich twórcami, poznawanie procesu tworzenia oraz udział uczniów w różnych formach wypowiedzi artystycznej (wykłady, spotkania z artystami, historykami i krytykami sztuki, lekcje twórczości w galerii, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia z rysunki i malarstwa, pokazy filmowe, koncerty, promocje książek, działania teatralne).

facebookyou tubegoogle picasabip