MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

O galerii / strategia

Galeria MBWA nie preferuje określonego rodzaju sztuki, nie ogranicza się do określonej puli artystów. Zaprasza twórców reprezentujących różne opcje, nurty i środowiska. Współpracuje także w zakresie wymiany wystaw z miastami partnerskimi. Stara się, aby oferta wystawiennicza była na tyle ciekawa, by zainteresować jak najszersze grono odbiorców. Organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe profesjonalnych twórców, zarówno z dużym dorobkiem artystycznym, jak i promujące młodych, dobrze zapowiadających się artystów. Prezentowane są prace z dziedzin malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, rzeźby, instalacji, sztuka video, działania z pogranicza teatru, muzyki.

Program edukacyjny Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie skierowany jest  przede wszystkim do dzieci, młodzieży i studentów a także dorosłych. Nasza oferta jest propozycją i pomocą w realizacji programu nauczania. Zapewniamy bezpośredni kontakt z dziełami sztuki współczesnej i ich twórcami, wielostronną edukację artystyczną. Nasze działania i wydarzenia odbywają się w przestrzeni ekspozycyjnej, w otoczeniu wystaw. Tworzymy program dostosowany do wieku, wiedzy, potrzeb, umiejętności i zainteresowań uczestników.  Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę i edukatorów.

Realizujemy różne formy działań artystycznych jak: 
- wykłady, 
- spotkania z artystami, historykami i krytykami sztuki, 
- lekcje twórczości w galerii, 
- warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży, 
- warsztaty z historii sztuki przygotowujące do egzaminów na kierunki artystyczne, 
- zajęcia z rysunku i malarstwa, 
- pokazy filmowe. 

Zachęcamy dzieci i młodzież:
- do wyrażania własnego zdania na temat aktualnych wystaw,
- do eksperymentowania,
 odważnego myślenia i swobodnego wypowiadania się na temat sztuki, 
- wymiany poglądów, do dyskusji i refleksji, poszukiwania własnych odpowiedzi, 
- przede wszystkim do twórczej zabawy.

Priorytetem jest:
- uwrażliwianie i ułatwianie rozumienia sztuki 
- przybliżenie i zachęcanie do otwartej postawy wobec tego, co aktualnie dzieje się w sztuce współczesnej,  
- poznawanie podstawowych pojęć plastycznych, technik powstawania dzieła sztuki,
- przybliżanie twórczości artystów,
- rozwój wyobraźni plastycznej.

facebookyou tubegoogle picasabip