MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

O galerii / pracownicy

Marcin Kochowicz - dyrektor

Sylwia Erbert- Hoja - główny specjalista
- organizacja działalności edukacyjnej i oświatowej,
- prowadzenie warsztatów plastycznych, oprowadzanie po wystawach, współpraca ze szkołami,
- dokumentowanie działalności, promocja.

Edyta Schubert - kwalifikowany opiekun ekspozycji
- nadzór nad ekspozycją, montaż oraz demontaż wystaw,
- sprzedaż dzieł sztuki, oprawa w ramy i antyramy.

Marta Ginter - specjalista
- reklama i promocja działalności MBWA,
- współpraca z mass - mediami,
- działalność edukacyjna - prowadzenie warsztatów plastycznych, oprowadzanie po wystawach, współpraca ze szkołami.

Ewelina Normann - specjalista
- wykonywanie prac biurowych w zakresie prowadzenia sekretariatu,
- prowadzenie archiwum zakładowego MBWA w Lesznie,
- wspieranie wykonywanej pracy związanej z przygotowaniem, promocją oraz nadzorem w czasie trwania wyznaczonych planem wystaw i imprez towarzyszących.

Piotr Cienki - specjalista
- przygotowanie i realizacja wystaw: organizacja transportu, montaż, demontaż, pakowanie wystaw, pomoc techniczna, merytoryczna i promocyjna przy organizowaniu wystaw i imprez oświatowych, edukacyjnych (warsztaty plastyczne, wykłady, projekcje filmowe, pokazy itp.),
- obsługa komputerowo-informatyczna,
- organizacja zaopatrzenia materiałów i sprzętu do realizacji wystaw, zaopatrzenie i zlecenia usług.


Grażyna Szłapka - główna księgowa

facebookyou tubegoogle picasabip