MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

"Moc i delikatność"

Anna Maria Kramm,
Jacek Jarczewski,
Łukasz Morawski,
Aleksander Marek Zyśko
wernisaż:
20.01.2017 r., godz. 18.00
Galeria MBWA,
Leszno, ul.Leszczyńskich 5
wystawa czynna:
20.01-16.02.2017 r.

"Moc i delikatność"

"Moc i delikatność”

Anna Maria Kramm, Jacek Jarczewski, Łukasz Morawski, Aleksander Marek Zyśko

wernisaż: 20.01.2017 r., godz. 18.00
Galeria MBWA, Leszno, ul.Leszczyńskich 5
wystawa czynna: 20.01-16.02.2017 r.

„Moc i delikatność” to przedsięwzięcie artystyczne czterech różnych postaw, ujęte wspólnym wyznacznikiem wyrażonym w tytule wystawy. W leszczyńskiej galerii zostaną zaprezentowane prace czworga artystów Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu:

Anna Maria Kramm – profesor ASP w Katedrze Rysunku,
Jacek Jarczewski – profesor ASP w Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów,
Łukasz Morawski – dr hab. w Katedrze Rysunków
Aleksander Marek Zyśko – profesor ASP w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych.

Zarówno Anna Maria Kramm jak i Jacek Jarczewski związani są z leszczyńskim środowiskiem plastycznym. Wystawie towarzyszy katalog, którego wydawcą jest Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wystawa była juz prezentowana m.in. w Muzeum Ziemi Rawickiej i w Galerie Mlejn (Ostrava – Moravská Ostrava).

Bardzo interesująco o twórczości i pracach Anny Marii Kramm, Jacka Jarczewskiego, Łukasza Morawskiego i Aleksandra Marka Zyśki), pisze we wstępie katalogu dr Anita Wincencjusz-Patyna.

Jacek Jarczewski
Na pierwszy plan w kompozycjach Jarczewskiego – dosłownie i w przenośni – wysuwa się materia malarska. Od początku naszego stulecia artysta jest związany z Pracownią Technik Malarskich. Ten właśnie ścisły związek z substancją, z technologiczną praprzyczyną, materią wyjścia każdego procesu malarskiego, wydaje się być sensem, istotą i powodem jego twórczości, także we wcześniejszym okresie. Doskonałe znawstwo fizycznej strony farb, pigmentów, ale także podobrazia, pozwala artyście na swobodne i obiecujące eksperymenty...Haptyczność, czyli dotykalność jest wartością nadrzędną, stąd tak silna fakturalność jego prac. Powierzchnie ich są ruchliwe, dynamiczne, zmienne, bo przecież zawsze dochodzi jeszcze światło, które na swój sposób dodatkowo kształtuje ich ostateczny wygląd. Kolor także odgrywa w nich istotną rolę i wydaje się w twórczości artysty być także polem frapującego eksperymentu. W dorobku Jarczewskiego odnajdziemy zarówno stonowane, monochromatyczne kompozycje, jak i głośne, kontrastowe, nasycone, wielobarwne zestawienia. Jacek Jarczewski inspiruje się naturą.

Anna Maria Kramm
Rysunek Anny Kramm podobnie zresztą jak i jej malarstwo, jest traktatem o sobie samym. Jego wielka siła rodzi się w momencie, w którym artystka, za każdym razem od nowa, postanawia uczynić zeń materię i metaforę, treść i interpretację, język i temat, przekaz i sposób przekazu, innymi słowy – samostanowiący się byt...Rysunki Kramm powstałe w technice ołówka, pastelu i węgla (na płótnie lub kartonie) wykorzystują właściwości zastosowanych przez nią narzędzi...Te na pozór „milczące” kompozycje tętnią podskórnym życiem, czasem bardziej, czasem mniej widocznym. Co ciekawe, Kramm buduje w ten sposób fascynujące przestrzenie, które powołane do istnienia na papierze czy płótnie, otwierają się następnie przed oglądającymi jej prace widzami. Przestrzenie te mają wiele warstw, kolejne „plany” zachodzą na siebie, przenikają się w tajemnej symbiozie, budując swoje własne rodowody na podobieństwo palimpsestowej struktury. O charakterze poszczególnych prac decyduje przede wszystkim światło i cień, gęstość linii i ich dukt oraz układy, w jakie się ze sobą łączą.

Łukasz Morawski
Twórczość malarska Łukasza Morawskiego (ur. 1964) sytuuje się właściwie jeszcze w obszarze figuracji. Z kolei tym, co wydaje się go na tym polu nieustająco inspirować, jest pejzaż, przeważnie nadmorski...to widziany z oddalenia, ujęty w bardzo szerokim planie, to sprowadzony do zajmującego artystę kadru niosącego ze sobą kameralny charakter zbliżenia...Zarówno jego malarstwo, jak i rysunek mają wartość bezpośredniej notacji ujrzanego otoczenia. Właśnie ujrzanego, a nie oglądanego, bo da się w jego pracach zauważyć gen impresjonistyczny, który wciąż na nowo próbuje ujarzmiać chwile w specyficznym oświetleniu, o konkretnej godzinie, pod wpływem pewnego impulsu...Zupełnie nieoszczędnie stosuje kolory – czyste, nasycone, ciepłe, w odważnych kontrastach, jakby nieustannie doświetlane pełnym słońcem krajów gorącego Południa. W związku z tym większość prac Morawskiego promieniuje pogodnym nastrojem.

Finale – rondo: Aleksander Marek Zyśko
Jedyny rzeźbiarz w tej grupie Aleksander Zyśko zaproponował na wystawę „Moc i delikatność” pracę będącą kompozycją-instalacją składająca się z ponad 20 pni i grubszych gałęzi brzozy...Przycięte do równej wysokości (1,5 m) brzozy zostały ustawione obok siebie...Za każdym razem, bez względu na układ elementów, pierwszym skojarzeniem pozostaje las, a właściwie jego powidok, bo lasu już przecież nie ma – „drzewa” są pozbawione liści, ustawione „do góry korzeniami”...Mnogość interpretacji wychodzących od prostych pól semantycznych: człowiek i natura, czyni z realizacji Zyśki dzieło otwarte...Jest to zresztą cecha większości jego prac, jakże często wykorzystujących drewno jako podstawowy materiał dla realizowanych dzieł. Dla Artysty, natura zawsze była punktem wyjścia i nieustającą inspiracją...Zwyczajność prac Zyśki i ich niesłychana prostota, a nawet minimalizm, mają jednakże, może właśnie dzięki temu, niezwykłą siłę przykuwania uwagi i ogromny potencjał kontemplacyjny. Niepostrzeżenie zapraszają odbiorcę sztuki może nawet, jeśli zechce, do medytacji.

Zapraszamy do spotkania z czterema bardzo różnymi postawami artystycznymi trójki malarzy i jednego rzeźbiarza, którzy budują intrygującą jakość - nowym wspólnym brzmieniem.

facebookyou tubegoogle picasabip