MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

W. Adamczyk, P. Adamczyk Podobieństwa i różnice. Różnice i podobieństwa

Wernisaż wystawy:
16 marca /czwartek/ 2017
godz. 18.00
Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 6.04.2017

W. Adamczyk, P. Adamczyk Podobieństwa i różnice. Różnice i podobieństwa

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza
Witold Adamczyk
Piotr Adamczyk

Podobieństwa i różnice.
Różnice i podobieństwa

Wernisaż wystawy: 16 marca /czwartek/ 2017, godz. 18.00
Galeria MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 6 kwietnia 2017

Większość swoich kompozycji Witold Adamczyk buduje wokół kwadratu. Ta figura wyznacza zazwyczaj format podobrazia czy multiplikowany moduł, występujący w różnych wariantach. Skojarzenie z ikonicznymi dziełami Malewicza, wydaje się tu naturalne, zwłaszcza gdy wziąć pod uwagę kontekst uczelni, w jakiej artysta odebrał edukację.
Analiza podobnego „obszaru badawczego”, a więc poszukiwanie powszechnych prawd i rozważania nad pojęciami ogólnymi, często pozostającymi poza fizycznością, to cel dociekań Piotra Adamczyka. Artysta wykształcony – podobnie jak brat, Witold – w Łodzi, mekce abstrakcji, nie odżegnuje się od sztuki figuratywnej: działa na polu pejzażu, w wcześniej współpracował z prasą jako rysownik i karykaturzysta.”

/Natalia Cieślak/

Witold Adamczyk
Urodzony w 1966 roku w Nowej Dębie.
Studia w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na kierunku wychowania plastycznego w latach 1987-1992. Dyplom w 1992 r. w pracowni malarstwa prof. J. Bigoszewskiego. Doktorat w 2013 r. w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. A. Leśnika.

Piotr Adamczyk
Urodzony w 1966 r. w Nowej Dębie.
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Edukacji Wizualnej w Łodzi. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Romy Hałat. Uprawia malarstwo nieprzedstawiające oraz realizm. Współpracował wieloletnio z gazetami wykonując dla nich karykatury np. z Przeglądem Kolbuszowskim i Nowinami.

Do wystawy powstał katalog, którego wydawcą jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego) oraz Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie.

facebookyou tubegoogle picasabip