MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

wernisaż:
19 maja 2018, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno
ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 8 lipca 2018
wstęp wolny

Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na wystawę

Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

wernisaż:
19 maja 2018, godz. 18.00

oprowadzanie kuratorskie po wystawie:
Mateusz Kozieradzki – CSW Toruń
19 maja 2018, godz. 20.00-21.00

Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 8 lipca 2018
wstęp wolny

Należąca do Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu kolekcja sztuki jest budowana nieprzerwanie od 2007 roku. Prace kupowane są dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Duże wsparcie w budowaniu kolekcji stanowią również dary artystów. Obecnie zbiory liczą ponad tysiąc dzieł sztuki o bardzo zróżnicowanym charakterze: od tradycyjnych technik, po efemeryczne instalacje odtwarzane jedynie na potrzeby wystaw.

Kolekcja budowana jest wokół pojęcia duotonu. Polega ono na zestawianiu ze sobą często niespójnych na pierwszy rzut oka elementów w taki sposób, by stworzyć nową wartość. Wcześniej głównym założeniem w gromadzeniu zbiorów był aspekt performatywizmu. Mimo iż założenia ulegają zmianom, jedno jest pewne i niezmienne – kolekcja toruńskiego CSW jest obrazem naszych czasów. Dokumentuje otaczającą nas sztukę – głównie tę, która powstaje aktualnie, wręcz na naszych oczach.

Pośród dzieł sztuki przechowywanych w kolekcji wydzielić można kilka ciekawych zbiorów, które wytworzyły się w procesie systematycznego gromadzenia obiektów. Na szczególną uwagę zasługuje bogata kolekcja prac artystów związanych z Toruniem i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, a szczególnie z tutejszym Wydziałem Sztuk Pięknych. Obiekty te stanowią materialny dokument, obrazujący zjawiska artystyczne kreowane na tym terenie – wprowadzają kontekst lokalny (ważnymi obiektami są prace z kręgu działań w Lucimiu czy obiekty Grupy Zero 61). Warto wymienić również kolekcję prac artystów polskich, którzy są uznawani za ważnych z różnych względów dla historii polskiej sztuki, są to między innymi dzieła Natalii LL, Jerzego Beresia, Władysława Hasiora czy Jana Berdyszaka. Ciekawym ze względu na swoją genezę jest również zbiór prac silnie związanych z instytucją, które powstały specjalnie na potrzeby wystaw w CSW. Takich aspektów w kolekcji znaleźć można oczywiście więcej. Podkreśla to przede wszystkim fakt, że zbiór ten jest bytem żywym, pozwalającym na wciąż nowe interpretacje i porównania.

Wystawa w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie to pokaz dwudziestu czterech prac ze zbiorów CSW w Toruniu. Zaproponowany wybór stanowi przegląd zainteresowań kolekcjonerskich Centrum. Obok malarstwa i fotografii pokazane zostaną instalacje, wideo, grafiki oraz obiekty. Zaprezentowane będą dzieła artystów uznanych i szeroko rozpoznawalnych, jak Natalia LL, Heinz Cibulka, Krzysztof Wodiczko, Jan Berdyszak czy Lech Majewski, a także prace twórców młodszego pokolenia, m.in. Macieja Bohdanowicza i Maxa Skorwidera. Kontekst toruński wprowadzą obiekty Katarzyny Tretyn-Zečević, Jerzego Brzuskiewicza i Filipa Pręgowskiego. Wystawa w Lesznie jest kolejnym tego typu pokazem kolekcji poza murami toruńskiego CSW. Wszak kolekcja, aby mogła być bytem „żywym”, musi być prezentowana.

/Mateusz Kozieradzki/


[pdf] Plik .pdf

facebookyou tubegoogle picasabip