MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Bogdan Marciniak 60/60

wystawa fotografii
wernisaż:
30 listopada 2018, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno
ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do:
5 stycznia 2019
wstęp wolny

Bogdan Marciniak 60/60

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na wystawę fotografii

Bogdan Marciniak. 60/60

wernisaż 30 listopada 2018, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 5 stycznia 2019

Trudno uwierzyć, że Bogdana Marciniaka nie ma pośród nas (1958-2018). Nie tak planowaliśmy dzień wernisażu... Wystawa zorganizowana przez Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie wraz z towarzyszącym jej wydawnictwem to pierwsze namacalne świadectwa jego twórczej i zawodowej drogi, rozpoczynające proces podsumowywania. To także opowieść o fotograficznych wyborach.

Czy fotografia może być też wizualną dokumentacją wrażliwości Jego twórcy? Leszczyńska wystawa poświęcona Bogdanowi Marciniakowi jest także próbą odpowiedzi na to pytanie.

O swojej twórczości potrafił mówić w sposób dosadny, bezpośredni, bez emfatycznego zacięcia. Fotografowanie było jego zawodem – w spectrum jego zainteresowań pozostawała cała gama tematów, bez jednego dominującego. Fotografie B. Marciniaka to niejednokrotnie zarówno apoteoza i piękna i zwyczajności, często w czarno-białej konwencji. Z szerokiego wachlarza fotografii, które stały się udziałem B. Marciniaka prezentowane są zarówno wykonane w technice analogowej, jak i cyfrowej. Prezentujemy – przyjmując umowność stosowanych podziałów – fotografię portretową, okolicznościową, krajobrazową, studyjną, plenerową, dokumentalną, użytkową oraz artystyczną. Dorobek artystyczny B. Marciniaka jest już zamkniętą kartą, ale proces jego prezentowania, popularyzacji, podsumowywania symbolicznie ta wystawa otwiera. Wystawa wymaga dopowiedzeń, komentarzy, poszerzeń interpretacyjnych ze strony publiczności, krytyków i tych wszystkich, których znał, tych którzy poznają go teraz i tych wszystkich, którzy byli częścią jego świata. Świata pełnego energii, spontaniczności, impulsów i pasji, tak dostrzegalnej w tym, co robił. Zakres i ograniczenia wystawy są w głównej mierze sumą czasu, jaki mógł być poświęcony na jej przygotowanie, na przeprowadzenie kwerendy, na nadanie wydarzeniu kształtu, który ostatecznie przyjęła. MBWA w Lesznie otrzymało: wyselekcjonowany zbiór prawie pięciuset spośród fotografii znajdujących się w zbiorach rodziny B. Marciniaka; ponad dwieście fotografii ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lesznie oraz kilka ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Delegatura w Lesznie. Spośród dostępnych fotografii – prezentujących szeroką gamę twórczych motywacji – wybrano sześćdziesiąt najbardziej reprezentatywnych.

B. Marciniak – powszechnie lubiany – posiadał lekkość przełamywania barier, które zwykle towarzyszą w początkach poznawania kogoś. Osoby, które poznawał zazwyczaj już po paru minutach rozmowy odnosiły wrażenie, że rozmawiają ze „starym znajomym”, z kimś, kogo się po prostu nie widziało przez jakiś czas, a teraz spotkało się ponownie. Z genezą jego fotografii, ich odbioru przez publiczność, było podobnie. Medium, którym operował to często przekaz emocjonalny, to wnikanie w przestrzeń intymności, to próba uchwycenia i zarejestrowania, tego co dla niego było ważne. Połączenie praktyki wyborów zawodowych z wrażliwością artysty dało niejednokrotnie efekt, który skłania do zatrzymania się przy fotografiach na dłużej, do refleksji, do podjęcia próby odczytania intencji twórcy, zagłębienia się w jego sposób zatrzymywania w kadrze fragmentu rzeczywistości. W otaczającym nas szale obrazów i informacji – jak sam to określał – próbował się odnaleźć. Z wykorzystaniem fotograficznej intuicji, tworzył prace, które dla zainteresowanych stały się łatwo rozpoznawalnymi i posiadającymi wspólne spoiwo stylistyczne.

B. Marciniak twierdził, że „aparat fotograficzny to narzędzie, które może zrobić dużo dobrego, ale też dużo złego”. W jego ręku – czego jednym z dowodów są wystawa i wydawnictwo – medium fotograficzne czyniło wiele dobra...

Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka.

Marcin Kochowicz
dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie


[pdf] Plik .pdf

facebookyou tubegoogle picasabip