MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Noema Anita Lipiec "A Star is Born"

otwarcie wystawy 3 lipca 2015 r.
godz. 18.00
Galeria MBWA
ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 25 lipca 2015

Noema Anita Lipiec "A Star is Born"

Partnerem przy organizacji wystawy jest Stowarzyszenie maliniewidzialni.leszno.pl

Noema Anita Lipiec po raz pierwszy zaprezentuje w leszczyńskiej galerii projekt „A Star is Born”. Tytuł projektu nawiązuje bezpośrednio do amerykańskiego filmu z 1937 roku w reżyserii Williama A. Wellmana, w polskim tłumaczeniu: „Narodziny Gwiazdy”. Jak sama zaznacza w prezentowanym w MBWA projekcie zestawia naprzeciwko siebie dwa stereotypy: tego kim w powszechnej świadomości jest ikona-gwiazda kina i osoba niepełnosprawna umysłowo i fizycznie. Żaden z nich, z oczywistych względów nie jest wiarygodny, stanowi grę z umowną konwencją. Paradoksalnie jednak pozwala osobom niepełnosprawnym zyskać na chwilę „władzę” nad ciałem i wizerunkiem, poprzez udział w społecznie akceptowanej, podziwianej praktyce.
Noema Anita Lipiec to artystka badająca wpływ kultury, tradycji i religii na konstytuowanie bądź rozpad więzi społecznych. "Obecnie tropem, którym posługuję się w swoich pracach jest wykluczenie oraz podążanie śladem tego co zwykle określamy mianem normy". Od fascynacji rytuałem, gestem ikonicznym (projekt „Elousa”, 2003, „Wieź”, 2013) przeszła drogę do postrzegania jednostki czy też grupy ludzi szerzej w kontekście obowiązujących norm społecznych.
Artystka mieszka i tworzy w Poznaniu. Doktorantka na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego.

facebookyou tubegoogle picasabip