MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Autoportret wewnętrzny. Piotr i Witold Adamczyk

22 czerwca - 20 sierpnia 2023 r.
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5

Autoportret wewnętrzny. Piotr i Witold Adamczyk

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie oraz Autorzy
zapraszają na wystawę
Autoportret wewnętrzny. Piotr i Witold Adamczyk
wernisaż 22 czerwca 2023 r. /czwartek/, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 20 sierpnia 2023 r.

Projekt ten nie powstał po to, ażeby jeden naśladował drugiego, ale z potrzeby głębszej, wewnętrznej, zrozumienia własnej tożsamości.

Mój brat bliźniak jest również artystą-malarzem. Odkąd pamiętam, czyli od zawsze byliśmy razem, razem rysowaliśmy, malowaliśmy, razem chodziliśmy do tych samych szkół: najpierw podstawowej, plastycznej, wyższej artystycznej, gdzie zawsze razem tworzyliśmy. Dopiero fakt naszej rozłąki (brat zamieszkał w naszym miejscu urodzenia w Nowej Dębie, ja gdzie indziej - w Rawiczu) znowu spowodował potrzebę wspólnego tworzenia – czego przykładem był nasz wspólny projekt artystyczny „Podobieństwa i różnice. Różnice i podobieństwa”. W skład tego projektu wchodziły: - prace moje, - prace brata,- wspólne prace wykonane do mojej koncepcji, jak i koncepcji brata. Wcześniej brat często namawiał mnie, ażeby malować razem, ale ja się do tego nie kwapiłem, bowiem nie widziałem wtedy w tym głębszego problemu artystycznego. Dopiero w roku 2010, to wspólne działanie zostało bardziej określone i sprecyzowane. Wówczas powstała koncepcja stworzenia „Pozornie podobnych obrazów”, czyli podobnych na niby, na pierwszy rzut oka. Działanie to kontynuowane było w mojej pracy doktorskiej „Podwójność osobowości jako próba dojścia do własnego ja”. Wtedy chodziło mi-nam (jako, że projek z założenia musiał powstawać razem) o namalowanie nie tylko zwykłego podobieństwa, a znaleźć taki język uniwersalny, ażeby oddać istotę podobieństwa. Prace wykonywane były wspólnie w pracowni brata, lub w osobnych pracowniach, wówczas wysyłane były (wraz z narzędziami i farbami) pocztą i wykonywane osobno w swoich pracowniach (różnice). Ażeby problem był pokazany całościowo, wówczas to ja prosiłem brata, ażeby wymyślił swój projekt wspólnego malowania, żeby nie tworzył tylko pod moje dyktando. I w ten sposób wymyślił koncepcję „Różnic i podobieństw”. O ile w moim projekcie podobieństwa są punktem wyjścia do szukania różnic, o tyle w projekcie brata to różnice są punktem wyjścia do szukania podobieństw. Podczas realizacji mojego projektu uważaliśmy, że pomimo podobieństwa, jakie jest między nami, bardzo się różnimy. Bardziej chodziło nam wtedy o uchwycenie istniejących różnic w naszym podobieństwie. Natomiast wspólne działanie - malowanie uzmysłowiło nam, że jesteśmy podobni pomimo różnic.[...]  /Witold Adamczyk/

W wymiarze konceptualnym ich prace są drogą samopoznania, uzasadnienia w świecie, doświadczania tego, co wspólne i tego, co różne.[...]
Idea uprawiania sztuki polegająca na wspólnym malowaniu obrazów mimo innego miejsca zamieszkania, na osobnym i wspólnym rozstrzyganiu kwestii formy i treści wydaje się być oryginalna i działająca na wyobraźnię odbiorcy.[...]
Prace Piotra i Witolda naznaczone są potrzebą szukania głębokich sensów, aksjologicznej równowagi i jednoznaczności tego, co istotne, wzniosłe, transcendentne.[...]
/Robert Brzęcki/

Piotr Adamczyk
Urodzony w 1966 r. w Nowej Dębie. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Edukacji Wizualnej w Łodzi. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Romy Hałat. Uprawia malarstwo nieprzedstawiające oraz realizm. Przez wiele lat współpracował z gazetami wykonując dla nich rysunki, karykatury np. z Przeglądem Kolbuszowskim i Nowinami.

Witold Adamczyk
Urodzony w 1966 r. w Nowej Dębie. Studia w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na kierunku wychowania plastycznego w latach 1987-1992. Dyplom w 1992 r. w pracowni malarstwa prof. Jacka Bigoszewskiego. Doktorat w 2013 r. w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Andrzeja Leśnika.

Data dodania: 5.06.2023 r.

facebookyou tubegoogle picasabip