MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Jarosław Klupś

wernisaż 24 sierpnia 2023 r. /czwartek/, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 7 października 2023 r.

Jarosław Klupś

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie oraz Autor zapraszają na wystawę
Jarosław Klupś
DO WYWOŁANIA
wernisaż 24 sierpnia 2023 r. /czwartek/, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna do 7 października 2023 r.


Wyświetlony, utajony, wywołany, utrwalony… – obraz fotograficzny w każdej z tych form fascynuje mnie od najmłodszych lat. W ciemni spędziłem podstawówkę i liceum, a studia i praca naukowa poprowadziły mnie ku prapoczątkom fotografii. Zapragnąłem doświadczać tych wszystkich niezwykłych, XIX wiecznych form i procesów obrazowania. Przez kolejne lata przyglądałem się więc medium fotografii, tworząc prace odnoszące się do jego tożsamości, niewykorzystanych potencjałów, piękna oraz fascynacji fenomenem obrazowania.  Tymczasem mój dawny, amatorski warsztat negatywowo-pozytywowy, również stał się historyczny – pozostając jednak w relacji moich własnych, przykurzonych wspomnień i doświadczeń. W pamięci pozostały światła, dźwięki, kształty, zapachy – powidoki dawnych, dziecięcych emocji, obserwacji i dążeń, młodocianych ucieczek w samotność i twórcze eksperymenty. Zapragnąłem przyjrzeć się temu, co okazuje się tkwić głęboko we mnie, wierząc, że da się to przenieść na doświadczenia wielu  fotografujących w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wystawa „Do wywołania” jest więc próbą subiektywnego wejrzenia w nieodległą przeszłość domowych, fotoamatorskich realiów tamtych lat. Inspirując się własnymi doświadczeniami, towarzyszącymi poznawaniu fotografii, rodzinnymi zdjęciami oraz osobliwym warsztatem fotografa–amatora, przypatruję się rozwojowi fotografii – jej instrumentarium i zadziwiającym praktykom. Używając określenia Waltera Benjamina, próbuję łowić „duchy, których ślad wietrzę w rzeczach” – rzeczach już bezużytecznych i niechcianych, a niosących pamięć o przeżyciach, potrzebach i  marzeniach. „Rzeczy” te zaplatają bowiem przeszłość z przyszłością, mogą wywoływać je i przekazywać. /Jarosław Klupś/

JAROSŁAW KLUPŚ (ur. 1978r. w Lesznie), absolwent fotografii w poznańskiej ASP (2000-2005). Wśród jego prac, często nawiązujących do historii i tożsamości medium fotografii, znajdują się zdjęcia, instalacje site-specific oraz obiekty. Zafascynowany procesami powstawania i rejestracji obrazu, tworzy prace oparte na naukowo-technicznym potencjale fotografii. Używa historycznych procesów fotograficznych, w tym także najstarszego z nich – dagerotypii; często sięga do zjawisk pokrewnych powstawaniu fotografii, takich jak światłoczułość, camera obscura, projekcje itp. Istotnym obszarem aktywności autora jest działalność naukowa i popularyzatorska. Jest profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie kieruje Pracownią Obrazów Utajonych, wiceprezesem Naukowego Towarzystwa Fotografii, dziekanem Wydziału Fotografii. W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu prowadzi Pracownię Fotografii,  upowszechniającą sztukę fotografii oraz tradycyjne i historyczne procesy obrazowania. Autor i uczestnik wystaw m.in. w Bostonie, Columbii, Sydney, Pittsburghu, Bradford, Dreźnie, Wilnie i Bratysławie. Prace artysty znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Louisa Daguerre’a (Musee Adrien Mentienne) w Bry-Sur Marne (Francja), New Mexico History Museum w Santa Fe (USA), Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych.

Wydarzeniem towarzyszącym wystawie jest spotkanie autorskie połączone z warsztatem prowadzone przez Jarosława Klupsia
29 sierpnia 2023 r., godz. 18.00
Galeria MBWA, Leszno, ul. Leszczyńskich 5
"Zdjęcia. Praktyki fotoamatorskie lat 70. i 80. w Polsce"
wstęp bezpłatny
Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Zapisy: 655205427, 512227209, sekretariat@mbwa.leszno.pl

Spotkanie poświęcone okresowi największego upowszechnienia analogowej fotografii - czasom polskich i radzieckich filmów, tradycyjnych aparatów, papierowych odbitek, domowych ciemni oraz licznych publikacji adresowanych do fotoamatorów. Spróbujemy przywołać te niedawne praktyki i motywy, próbując stworzyć rozproszony obraz tamtych czasów - wywołując go z pamięci i zebranych zdjęć.
Zapraszamy z własnymi zdjęciam z tego okresu - szczególnie, tymi wykonanymi samodzielnie w ciemni.

Data dodania: 3.08.2023 r.

facebookyou tubegoogle picasabip