MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Sonia Rammer "Wyspa"

wernisaż 06.02.2015 r.
godz. 18.00
Galeria MBWA
ul. Leszczyńskich 5.

Sonia Rammer "Wyspa"

Sonia Rammer
Urodzona w 1976 roku w Rawiczu, z którym zwiazana jest do dzisiaj. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2001 roku uzyskała dyplom na Wydziale Edukacji Artystycznej, w 2002 na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby z zakresu malarstwa w pracowni profesora Jerzego Kałuckiego i rysunku w pracowni profesora Jarosława Kozłowskiego. W latach 2007-2010 studiowała na Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała dyplom magistra psychologii. Adiunkt w I Pracowni Rysunku prof. Joanny Imielskiej Wydział Edukacji Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora w dyscyplinie Sztuki Piękne. Jest dwukrotną laureatką konkursu „Prezentacje”, który odbywa się co dwa lata w Galerii (w 2008, 2014 roku). Zajmuje się sztuką oraz teorią ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych aspektów twórczości. Artystka posługuje się sprawnie wieloma mediami. Łączy malarstwo, wideo i fotografię.
Prowadzone przez nią projekty posiadają ciekawą warstwę wizualną, odznaczają się bogactwem treści i są przemyślane pod kątem aranżacji przestrzeni.W galerii MBWA artystka zrealizowała dwie wystawy indywidualne i po 10 latach od pierwszej ekspozycji możemy zobaczyć trzecią odsłonę jej twórczości. Pierwsza indywidualna wystawa „My little trip to...”, miała miejsce w 2004 roku, i  jest wynikiem refleksji po podróży do Nowego Jorku, druga w 2012 r. [...]. Wystawa inauguruje cykl wystaw , które się odbędą w  galeriach  w Gorzowie, Koninie i Lesznie. projekt zakończy wspólne wydany katalog z wybranymi pracami artstki z ostatnich 10 lat. 

Projekt „Wyspa” dotyczy uniwersalnego problemu współistnienia człowieka, który jest częścią natury, z naturą, która stała się dla niego obcą przestrzenią. Jest próbą innego zobaczenia krajobrazu, a poprzez podjęcie tematu, dialoguje z obecnym od wieków w historii sztuki, wątkiem pejzażowym. Projekt wiąże się również z kwestią współczesnego sposobu podróżowania, popularnego „turismu”, często pozbawionego jakiejkolwiek refleksji, a opartego na bezmyślnym eksploatowaniu dóbr. 
Wybór rysunków/kolaży (których powstało ok. 200 w formacie od 21x17 cm., do 25x35 cm.) celowo nawiązuje do fotograficznego kolekcjonowania, przez współczesnego „podróżnika”, pejzaży i wrażeń, które w swojej masie przestają być jednostkową obserwacją.
Oprócz prac na papierze, ważnym elementem organizującym przestrzeń jest obiekt „przebijający się” przez ścianę i „wpadający” do środka sali. Jego kształt nawiązywałby zarówno do głazów wulkanicznych jak i form znajdujących się w rysunkach. 
Tym samym „rzeźba” nie stanowiłaby prostej imitacji natury, a jedynie sugerowała, poprzez usytuowanie w przestrzeni, zbliżającą się nieuchronnie katastrofę, która może dotyczyć zarówno działania natury wobec człowieka, jak i człowieka wobec natury. 
Projekt wyrasta z doświadczenia samotnego podróżowania a jego początek stanowiła fotograficzna dokumentacja.

facebookyou tubegoogle picasabip