MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Łukasz Gruszczyński "Ashtreekling"

Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
wystawa czynna 23.10-14.11.2015
od poniedziałku do piątku: 11.00-18.00
soboty: 10.00-14.00

Łukasz Gruszczyński "Ashtreekling"

Wystawa jest nagrodą przyznaną Artyście podczas wystawy 18. Prezentacje / Granice Sztuki, Leszno 2014, za zestaw prac oraz dotychczasowy interesujący dorobek artystyczny.
Ashtreekling to projekt związany z przestrzenią lasu i jej społeczno - kulturowym oddziaływaniem. Instalacja na którą składają się obiekty przestrzenne, fotografie oraz wideo odnosi się do problemów optymalnego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego. Wskazuje na specyfikę eksploatacji lasów oraz długość procesu produkcji drewna liczonego od momentu posadzenia roślin do chwili ich wycięcia. Ashtreekling to poszukiwanie rozwiązań wykorzystania odpadów poprodukcyjnych oraz sposobów na ich ponowne wprowadzenie w obszar natury. Eksperymentowanie z materią drewna oraz ingerencje dokonywane w krajobrazie tworzą złożoną opowieść o współistnieniu człowieka, natury i kultury. Łukasz Gruszczyński urodził się w 1982 r. w Słupcy. W 2011 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dyplom w Pracowni Rzeźby prof. Kazimierza Raby) Pracuje na stanowisku asystenta w macierzystej uczelni. Obecnie tworzy murale, prace site-specific oraz obiekty z drewna. Moje zainteresowania koncentrują się na wszechstronnym wykorzystaniu drewna i materiałów drewnopochodnych ze szczególnym uwzględnieniem pochodzenia i użyteczności. Wypowiadam się drewnem o drewnie i drzewem o drzewach w taki sposób, aby w efekcie końcowym zaznaczyć związki między surowcem a rośliną. Mimo, że w moich pracach często dochodzi do konfrontacji między naturą a działalnością człowieka, to raczej staram się nie opowiadać po żadnej ze stron. Obie są równie fascynujące. /Łukasz Gruszczyński/ Artysta kontynuuje budowę obiektów, ciągle bada „zachowanie się” materii, wystawa jest przeglądem efektów „dendro-performance'ów”. Pierwszy tego typu obiekt był eksponowany podczas 18 Prezentacji w leszczyńskiej Galerii MBWA.

facebookyou tubegoogle picasabip