MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Współczesny polski plakat kulturalny

Galeria w Inkubatorze
Leszczyńskie Centrum Biznesu
Sp. z o.o.
Leszno, ul. Geodetów 1
10.08.2020-30.09.2021

Współczesny polski plakat kulturalny

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
oraz Leszczyńskie Centrum Biznesu zapraszają do zwiedzania wystawy

WSPÓŁCZESNY POLSKI PLAKAT KULTURALNY

Galeria w Inkubatorze
Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o., Leszno, ul. Geodetów 1

10.08.2020-30.09.2021

Wystawa powstała dzięki przekazaniu przez Muzeum Plakatu w Wilanowie, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie zestawu plakatów MBWA w Lesznie.

Zapraszamy na wyjątkową wystawę zatytułowaną "Współczesny polski plakat kulturalny". Po raz drugi już będziemy mieli okazję i przyjemność zaprezentować publiczności naszą kolekcję plakatów. W 2016 roku Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie wzbogaciło swoje zbiory o 50 plakatów przekazanych w darze przez Muzeum Plakatu w Wilanowie, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Na wystawie zaprezentujemy wybór 20 plakatów polskich twórców. Zobaczymy prace najważniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu m.in.: Roman Cieślewicz, Stasys Eidrigévičius, Jakub Erol, Wiktor Górka, Jan Lenica, Lech Majewski, Jan Młodożeniec, Rafał Olbiński, Józef Mroszczak, Waldemar Świerzy, Henryk Tomaszewski, Krzysztof Tyczkowski, Maciej Urbaniec, Wiesław Wałkuski, Mieczysław Wasilewski.
Zaprezentujemy również szczególnie ważny dla nas plakat, stworzony przez Ryszarda Kaję z okazji swojej wystawy w Galerii MBWA: "Ryszard Kaja. Zachcianka codzienności".

Tematyka prezentowanej kolekcji dotyczy wydarzeń artystycznych z takich dziedzin sztuki jak teatr, opera, operetka, muzyka, jazz, malarstwo, grafika, architektura, etnografia, do dzieł m.in. K. Kobro, I. Strawińskiego, K. Pendereckiego, F. Lehára, S. Moniuszki, J. Straussa, G. Verdiego, J. Słowackiego, G. Pucciniego, czy Jazz Jamboree. Prezentujemy prace z lat 1958-2018, wykonane w takich technikach jak: offset barwny, sitodruk barwny, fotooffset na papierze.

Muzeum Plakatu w Wilanowie powstało w 1968, jego zbiory i kolekcje plakatów mogą być uznane za ewenement w skali światowej. Najważniejszą rolą jaką stawia sobie Muzeum jest kultywowanie mitologii „polskiej szkoły plakatu”, archiwizacja tej efemerycznej dziedziny sztuki, jej autonomicznej wartości artystycznej, jej potencjału i nowatorskich poszukiwań formalnych.

Plakat jako forma komunikatu, przekaźnik informacji, reklama towaru, posługuje się językiem znaku, symbolu, kształtuje obraz świata, dotyka wszystkich dziedzin życia (społecznych, kulturalnych, politycznych, sportowych, biznesowych). Funkcja plakatu od lat pozostaje bez zmian, ale ewoluuje jego forma przekazu, to jak jest skonstruowany pod względem plastycznym: kompozycja, liternictwo, kolor, elementy graficzne, typopografia, poligrafia. Możemy obserwować różnorodność stylistyk, koncepcji, manier, nowatorskiej estetyki, z jednej strony autorzy stosują klasyczne metody poligraficzne, nisko nakładowe z drugiej strony druki cyfrowe, coraz lepszej jakości. Obok siebie żyją plakaty artystyczne, często wydawane nakładem autora, plakaty do przestrzeni galeryjnych i plakaty reklamowe czy druki komercyjne z logotypami sponsorów, prace debiutantów, ale i klasyków, mistrzów gatunku, czasem abstrakcyjne to znów malarskie, graficzne, eksperymentujące ze znakiem, liternictwem. Plakat jest jedną z podstawowych form przekazu informacji poprzez słowo i obraz służącą porozumiewaniu się ludzi - informuje, komentuje, zmusza do refleksji. Komunikacja masowa, mass-media, ekspansja obrazów, ich szybkość, zasięg, zmieniające się kadry z informacjami, krzykliwość, szokowanie powodują swego rodzaju przeładowanie i natłok. Wobec tych ciągłych zmian plakat poszukuje swojej tożsamości. Plakat to sztuka niezależna, autonomiczna, żyjąca własnym życiem, plakat zyskał status odrębnego gatunku sztuk plastycznych, nowej gałęzi sztuki, mówi własnym językiem, estetyką, kanonem, rządzi się własnymi prawami, rozwija się i zaskakuje.

facebookyou tubegoogle picasabip