MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

„W Antrakcie. Wystawa kostiumów teatralnych”

wernisaż:
20.04.2017 r. /czwartek/
godz. 18.00
Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
wystawa czynna do
20 maja 2017 r.
wstęp bezpłatny

„W Antrakcie. Wystawa kostiumów teatralnych”

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie oraz Autorzy zapraszają na wystawę:
W Antrakcie. Wystawa kostiumów teatralnych”
20.04.2017 r. /czwartek/
godz. 18.00
Galeria w Ratuszu, Leszno, Rynek 1, II piętro
wystawa czynna do 20 maja 2017 r.
wstęp bezpłatny

Zapraszamy na wystawę prezentującą niezwykły świat kostiumów teatralnych.

Pracownia Kostiumu Teatralnego prowadzona przez prof. Ireneusza Domagałę, profesora zwyczajnego UAP oraz asystentkę mgr Izabellę Rybacką jest pracownią przygotowującą studentów do pracy w teatrze w charakterze kostiumografów.
Program Pracowni Kostiumu Teatralnego ma na celu uruchomienie wyobraźni w projektowaniu kostiumu dla sceny, wyzwolenie kreatywności odwagi koncepcyjnej w poszukiwaniu finalnej i tej najlepszej wersji projektu, na którą złożą się: pomysł, rozwiązanie technologiczne i wybór materii tak, aby uzyskać zamierzony efekt formalny kostiumu, rys charakteru postaci, ekspresji, funkcji i emocji, a także budowę napięcia poprzez kontrast formy i koloru, identyfikację klimatu postaci i dynamiki przestrzeni kostiumu wobec scenografii. Proces projektowania, to przede wszystkim umiejętność czytania tekstu – typologia charakterów postaci, to wrażliwość na dynamikę sylwetki ludzkiej. Kreatywność inspirowana słowem, charakterem postaci i rodzajem dzieła (balet, opera, recital). To rozpoznanie funkcji kostiumu i kierunku linii projektowej wobec bohaterów dramatu, określanie struktur i jakości materiałów. Pierwszą (bezpośrednią) inspiracją do zaprojektowania kostiumu jest tekst sztuki, libretto, scenariusz, wiersz lub hasło jako temat wiodący.
W projekcie ujawnia się odwołanie się do znaku, symbolu i słowa zawartego w dramacie. W tej pracowni studenci muszą przełożyć słowo na obraz.
Celem działań w pracowni jest przedstawienie studentom procesu projektowania kostiumu teatralnego we współczesnym teatrze, z uwzględnieniem odniesień do historii kostiumów jak i tendencji aktualnych tak, aby mogli znaleźć własną drogę i charakter wypowiedzi poprzez kostium teatralny.
Studenci tej pracowni odbywają praktyki w teatrach: Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr Wielki w Poznaniu, Teatr Animacji w Poznaniu, Białostocki Teatr Lalek. Są asystentami scenografów i kostiumologów. Często ich realizacje są prezentowane na scenach profesjonalnych i są w repertuarze teatrów.
Współpracujemy także z Akademią Muzyczną w Poznaniu przy realizacji kostiumów i scenografii przy okazji dyplomów z wokalistyki.
/Ireneusz Domagała/

Uczestnicy wystawy:
Ireneusz Domagała
- profesor zwyczajny, Kierownik Pracowni Kostiumu Teatralnego, UAP
Urodzony 20 lutego 1952 roku. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w latach 1974-1979 na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 1979 roku dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w Pracowni Litografii prof. L. Mianowskiego i plakatu w Pracowni Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Kierownik Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa w kadencji 2001-2004 i w kadencji 2004-2008. Od roku 2011 kieruje Katedrą Ubioru na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i Pracownią Kostiumu Teatralnego.
Uprawia grafikę, rysunek i scenografię. Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. w Mexico City, Kolonii, Warszawie, Poznaniu. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych za granicą m.in. w Belgii, Niemczech, Szwecji, na Węgrzech i w kraju m.in. we Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu, Sopocie.
Zrealizował ponad 60 projektów scenografii do baletów i spektakli dramatycznych w Polsce i za granicą.

Izabella Rybacka - asystentka i wykładowca w Pracowni Kostiumu Teatralnego, UAP
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Dyplom w Pracowni Litografii i Pracowni Tkaniny Artystycznej w 1981 roku. Zajmuje się tkaniną, grafiką, rysunkiem, malarstwem, scenografią i kostiumem teatralnym. Brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wykładowca i asystentka w Pracowni Kostiumu Teatralnego w UAP.

Marika Baczmańska / II rok II stopnia / kierunek architektura wnętrz
Natalia Borys / III rok /I stopnia kierunek / projektowanie ubioru
Ewelina Bunia / III rok I stopnia / kierunek projektowanie scenografii
Aleksandra Chmiel / III rok I stopnia / kierunek projektowanie scenografii
Dobrawa Deczkowska / II rok II stopnia / kierunek projektowanie scenografii
Zuzanna Grusznis / I rok II stopnia kierunek / projektowanie ubioru
Martyna Hościło / II rok I stopnia kierunek / projektowanie scenografii
Beata Janiszewska / II rok I stopnia / kierunek projektowanie ubioru
Valeryia Khiliuk / III rok I stopnia / kierunek projektowanie ubioru
Aleksandra Kołodziejska / II rok I stopnia / kierunek projektowanie ubioru
Angelika Kuzera / II rok I stopnia / wzornictwo
Agnieszka Krauze / I rok II stopnia / kierunek projektowanie scenografii
Natalia Krynicka / III rok I stopnia / kierunek projektowanie scenografii
Zuzanna Malinowska / III rok I stopnia / kierunek projektowanie ubioru
Karolina Ochocka / III rok I stopnia / kierunek projektowanie scenografii
Weronika Radzimowska-Mejer / I rok II stopnia / kierunek projektowanie ubioru
Alicja Skotnicka / III rok I stopnia / kierunek projektowanie ubioru
Sara Sudoł / II rok II stopnia / kierunek projektowania scenografii
Krystian Szymczak / III rok I stopnia / kierunek projektowanie ubioru
Marta Szypulska / III rok I stopnia / kierunek projektowanie ubioru
Katarzyna Torchała / III rok I stopnia / kierunek projektowanie scenografii
Wiktoria Wiączkowska / I rok II stopnia / kierunek projektowanie ubioru

Wystawa kostiumów teatralnych zorganizowana została we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu Wydziałem Architektury Wnętrz i Scenografii Katedrą Ubioru Pracownią Kostiumu Teatralnego.

facebookyou tubegoogle picasabip