MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

profuzja KMAiMASP wystawa Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów ASP we Wrocławiu

wernisaż wystawy:
26 kwietnia 2018
/czwartek/, godz. 18.00
Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1, II piętro

profuzja KMAiMASP wystawa Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów ASP we Wrocławiu

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na wystawę

profuzja KMAiMASP
wystawa Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów ASP we Wrocławiu

wernisaż wystawy: 26 kwietnia 2018 /czwartek/, godz. 18.00
Galeria w Ratuszu, Leszno, Rynek 1, II piętro
wystawa czynna do 19 maja 2018

Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów
Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Piętnaście lat temu decyzją Senatu uczelni, 1 października 2003 roku zainaugurowała działalność Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów. Pierwszym jej kierownikiem był prof. Wojciech Kaniowski „naturalny” kontynuator idei prof. Mieczysława Zdanowicza („przedstawiciela sztuki integralnej, ruchu strukturalnego i konstruktywistycznego”), którego pożegnaliśmy właśnie w tym roku. Muszę wspomnieć jeszcze o starszym wykładowcy Stanisławie Zimie, który zapoczątkował rozwój pracowni technologicznych naszej Katedry. Funkcje kierowników pełnili profesorowie nadzwyczajni: Wojciech Pukocz (obecny Dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby), Paweł Jarodzki oraz Jacek Jarczewski.

Katedra skupia pracownie kształcące studentów w strukturze Wydziału Malarstwa i Rzeźby kierunku malarstwa. Mija 15 lat rozwoju Katedry. Współczesność naszej działalności organizacyjnej, artystycznej i dydaktycznej ostatnich lat była dość burzliwa. W tym czasie przełomowym wydarzeniem była zmiana siedziby. Cztery pracownie znalazły się w nowym budynku Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności. Jedna powiększyła swoją przestrzeń w głównym budynku. Zmiany zasadniczo wpłynęły na możliwości i warunki studiowania. Pozytywny efekt został potwierdzony przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wydział Malarstwa i Rzeźby, w tym Katedra Malarstwa Architektonicznego i Multimediów po raz kolejny otrzymał kategorię A. Ważna dla rozwoju naszych pracowni była decyzja poczyniona przez Radę Wydziału, dotycząca dyplomowania. Możliwości realizowania dyplomu w każdej pracowni pozytywnie wpłynęły na rozwój artystyczny studentów. Programy pracowni umożliwiają rozwój umiejętności studentów poza obszarem malarstwa sztalugowego. Szeroki zakres dydaktyczny pozwala adeptom malarstwa zdobywać wszechstronne umiejętności i doświadczenia. Są one niezbędne do działań artystycznych wymagających decyzji malarskich związanych z przestrzenią i materią architektury oraz wszelkimi mediami elektronicznymi. Prowadzący realizując autorskie programy, starają się zapewnić jak najlepsze możliwości i warunki do rozwoju artystycznego studentów. Dbamy o Ich swobodę i indywidualność w poszukiwaniu własnej wypowiedzi, spójnej z doświadczeniami malarskimi i rysunkowymi kształtowanymi w tych Katedrach. Po ukończeniu III roku studenci podejmują decyzje odnośnie wyboru pracowni, w której realizują drugą część dyplomu z malarstwa.

Oczekiwana najbliższa przyszłość jest dość zagadkowa, związana z reformą szkolnictwa wyższego. Czy pozostaniemy dalej w takiej strukturze, tego nie wiem. „Dzisiejsze” podsumowanie piętnastu lat formowania się Katedry nie jest jeszcze zakończone. Nasze plany są w dużej mierze rewolucyjne. Najbliższy czas pozwoli określić, czy nasze zamierzenia kierunkowania studentów w Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów okażą się realne.

Jacek Jarczewski
Kierownik Katedry

facebookyou tubegoogle picasabip