MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

"Tam za dworem, za jeziorem"

wernisaż wystawy
28.01.2015 godz.11.00
Galeria w Ratuszu, Leszno, Rynek
wystawa czynna: 29.01-27.02.2015
wtorek, środa, piątek 10.00-15.00
czwartek 12.00-17.00

"Tam za dworem, za jeziorem"

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na wernisaż wystawy; 28.01.2015 godz.11.00 Galeria w Ratuszu, Leszno – rynek
Wernisaż połączony z występem: Szkolnego Zespołu Regionalnego oraz kapeli MIGLANCE z Bukówca Górnego pod opieką artystyczną Zofii Dragan

Autorzy prac prezentowanych na wystawie "Tam za dworem, za jeziorem": Julian Bohdanowicz, Tomasz Borowski, Elżbieta Dudek, Artur Gołębiowski, Hanna Grodzka-Nowak, Jolanta Kolary, Zbigniew Kołaczek, Halina Kuźnicka, Bartłomiej Kuźnicki, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Jolanta Marcolla, Franciszek Maśluszczak, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Marian Nowiński, Leszek Ołdak, Wanda Orlińska, Zuzanna Orlińska, Bogusław Orliński, Jowita Płoszajska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Anna Sędziwy, Janusz Stanny, Katarzyna Stanny, Rafał Strent, Elżbieta Wasiuczyńska, Teresa Wilbik, Zdzisław Witwicki, Joanna Zimowska-Kwak.
Prace prezentowane na wystawie to ponad 100 ilustracji 29 autorów, opatrzone tekstami pieśni lub ich fragmentami - powstały podczas pleneru ilustratorów w Krasnobrodzie.
"Tam za dworem, za jeziorem" to wystawa ilustracji złożona z prac wybitnych polskich artystów, laureatów wielu nagród, przedstawicieli różnych prądów i kierunków, kilku pokoleń, wśród nich twórców i kontynuatorów znanej w świecie "polskiej szkoły ilustracji" – Inspirację stanowiły pieśni i piosenki ludowe zebrane przez 93-letnią Mariannę Szpyrę pochodzącą z podkrasnobodzkiej wsi Kaczórki. Są wśród nich pieśni i piosenki sieroce, miłosne, rekruckie, śpiewane na wsi podczas darcia piór, wicia wianków, wesel, a także bez specjalnej okazji, z potrzeby serca, podczas pracy w domu, obrządku gospodarskiego, pasienia krów, przygodne przekazywane z pokolenia na pokolenie przez rodzimych mieszkańców wsi, a także przyniesione tam przez ludzi wędrujących w poszukiwaniu pracy, czy dzieci oddawane na służbę do bogatych gospodarzy. Pieśni, piosenki i przyśpiewki ludowe opisują odchodzący już świat – prezentowana wystawa przypomina i pozwala zachować te wartości.
Wystawie towarzyszy książka „Tam za dworem za jeziorem”, ilustrowana przez najlepszych polskich ilustratorów. Autorzy ilustracji tworząc dzieła na wskroś współczesne nawiązali do źródeł sztuki ludowej i tym samym zapewnili temu wydawnictwu wysoki poziom artystyczny i edytorski.

facebookyou tubegoogle picasabip