MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

"20 Prezentacje - Leszno 2018. Ziarnko Prawdy"

Informacje dla Artystów
Regulamin
Karta Uczestnictwa
Karta Zgłoszenia

"20 Prezentacje - Leszno 2018. Ziarnko Prawdy"

20 PREZENTACJE – LESZNO 2018. Ziarnko prawdy”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w "20 Prezentacjach – Leszno 2018. Ziarnko prawdy". PREZENTACJE to wystawa o charakterze konkursowym, organizowana w formie biennale od 1979 roku. Skierowana jest do artystów profesjonalnych i studentów ostatniego roku studiów dyplomowych magisterskich wyższych uczelni artystycznych związanych z regionem leszczyńskim poprzez miejsce pracy, zamieszkania czy urodzenia. Od początku ideą wystawy była chęć promocji lokalnego środowiska plastycznego.

Kolejne lata działalności wystawienniczej galerii MBWA, doprowadziły do utworzenia silnej grupy artystów utożsamiających się z miejscem i tym wydarzeniem. Na przestrzeni lat wielokrotnie podkreślano znaczącą rolę Prezentacji. Kuratorzy i zmieniający się członkowie jury sprawiali, że formuła wydarzenia podlegała stałej modyfikacji. Na wystawie obok klasycznych technik jak malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia pojawiają się multimedia, instalacje oraz działania artystyczne. Tegoroczne Prezentacje staną się po raz kolejny nowym projektem. Ich kuratorkami będzie trio Desperate Curators – Panie: Paulina Brelińska, Patrycja Ekk-Cierniakowska i Daria Grabowska.

"20 Prezentacje – Leszno 2018" odbędą się pod hasłem: Ziarnko prawdy. Skupimy się na haśle, które ma za zadanie zanalizować współzależność historii z przekazami ludowymi. Idea tegorocznego przeglądu odnosi się do legend oraz baśni, które wpływają na nasze sposoby odbierania świata. Całość wydarzenia zostanie zwieńczona publikacją, która będzie zarówno podsumowaniem dotychczasowego dorobku Prezentacji w formie dokumentacji, jak również zawierać będzie teksty poszerzające kontekst lokalnych legend o ogólnopolski.

Mając na uwadze ikoniczność tego wydarzenia, kuratorki tegorocznej edycji Prezentacji, chciałyby zgłębić historię tego regionu, skupiając się na przekazach ludowych. Sporą uwagę legendom terenów leszczyńskich poświęcił dr Bronisław Świderski w wydanej w 1928 roku publikacji „Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej”. Postać ta jest wciąż żywa w pamięci mieszkańców tych terenów. Spora część podań ludowych, opisanych we wspomnianej publikacji, odnosi się do rozpoznawalnych w świadomości Polaków bohaterów, jak np. Mistrz Twardowski (legenda o Skarbach Twardowskiego), czy królowa Jadwiga (legenda o źródle św. Jadwigi).

Istotą legend, tym co odróżnia je od bajek, jest odniesienie do faktów historycznych. Stąd powiedzenie: „W każdej legendzie kryje się ziarno prawdy”. Ten właśnie dychotomiczny podział na prawdę oraz fikcję zainspirował Desperate Curators do stworzenia hasła „Ziarnko prawdy”. Sztuka współczesna niewątpliwie jest nośnikiem legend, a długa tradycja oraz historia Prezentacji czyni przegląd legendarnym. W ten sposób zamierzamy skonfrontować ze sobą przeszłość i teraźniejszość, pokazać odbicia dawniejszych legend we współczesności.

Wystawa prezentowana będzie w dwóch miejscach (Galeria MBWA w Lesznie /ul. Leszczyńskich 5/ i w Galerii w Ratuszu /Rynek 1/) oraz być może w otwartej przestrzeni miejskiej. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20 października 2018 roku i połączone będzie ze Świętem Galerii. Ekspozycja dostępna będzie dla publiczności do dnia 20 listopada 2018 roku.

Zapraszamy i zachęcamy do wysyłania zgłoszeń. Obok przyznania – wzorem lat ubiegłych – nagród, które wyszczególniono w Regulaminie, pojedyncze prace staną się częścią dodatkowej wystawy kuratorskiej Desperate Curators, która zostanie zorganizowana w 2019 roku we współpracy z MBWA w Lesznie.

Szczegóły dot. tegorocznych Prezentacji znajdą Państwo w dołączonym Regulaminie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Wystawa będzie miała szczególny charakter ze względu na opisaną powyżej okoliczność dwudziestej edycji Prezentacji. Stąd też szczególnie mocno zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich prac do tegorocznego konkursu.

Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka i Starosty Powiatu Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka.

Z wyrazami szacunku,
DESPERATE CURATORS
Paulina Brelińska
Patrycja Ekk-Cierniakowska
Daria Grabowska

DYREKTOR
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie
Marcin Kochowicz

Zał.:
- Regulamin „20 Prezentacji – Leszno 2018. Ziarnko prawdy" wraz z kartą uczestnictwa i kartą zgłoszenia


[pdf] Plik .pdf

facebookyou tubegoogle picasabip