MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy

Dyrektor MBWA w Lesznie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Piotr Cienki.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wyłoniony kandydat spełnia wymogi formalne i oczekiwania pracodawcy. Posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na ww. stanowisku.
 
Leszno, dn. 19 lutego 2019 roku

facebookyou tubegoogle picasabip