MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Młodzieżowe Spotkania ze Sztuką

14 września 2015
godz.16:30
Galeria MBWA
ul. Leszczyńskich 5

Młodzieżowe Spotkania ze Sztuką

Od kilkunastu lat Galeria MBWA na kilka dni staje się miejscem prezentacji prac młodzieży, uczestniczącej w zajęciach z rysunku. Zawsze jest to podsumowanie dorobku artystycznego młodych adeptów sztuki, którzy w minionym roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów w galerii MBWA w Lesznie. Eksponując po kilka prac każdego z uczestników, staramy się pokazać choć w części to, w jaki sposób młodzi uczestnicy zajęć doskonalą swoje umiejętności.
Wystawa jest także momentem\ inaugurującym nowy sezon edukacyjny w galerii MBWA.
A dzieje się wiele: są to wykłady z cyklu "Zrozumieć sztukę współczesną". Przygotowany specjalny program jest kontynuacją jak i poszerzeniem zagadnień poruszanych w ubiegłym roku. Za cel stawiamy sobie przybliżenie najważniejszych tendencji, kierunków oraz postaw twórczych sztuki XX i XXI wieku.
Inne formy edukacji poprzez sztukę, które proponujemy w nowym sezonie to: spotkania z artystami, krytykami sztuki, autorami wystaw, a także pokazy kina krótkometrażowego polskiego i światowego. Zawsze duże zainteresowanie wzbudzają praktyczne działania: spotkania i lekcje w galerii, warsztaty dla młodzieży, zabawy plastyczne dla dzieci. Najważniejszym celem jaki stawiamy sobie jest ukształtowanie świadomego odbiorcy sztuki współczesnej, rozbudzanie wyobraźni, prowokowanie do indywidualnych działań w zakresie twórczości i możliwość poznawania, doświadczania różnych przejawów działań interdyscyplinarnych w sztuce współczesnej.

w programie:
– wystawa
– pokazy filmowe
– prezentacja multimedialna ukazująca działalność edukacyjną MBWA
– Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu- prezentacja Uczelni

facebookyou tubegoogle picasabip