MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

21 Prezentacje – Leszno 2020 REGULAMIN

21 Prezentacje
Leszno 2020
REGULAMIN

21 Prezentacje – Leszno 2020 REGULAMIN

Zapraszamy do udziału w "21 Prezentacjach – Leszno 2020".

PREZENTACJE to wystawa o charakterze konkursowym, organizowana w formie biennale od 1979 roku. Skierowana jest do artystów: profesjonalnych i studentów 4 i 5 roku studiów dyplomowych magisterskich wyższych uczelni artystycznych związanych z regionem leszczyńskim poprzez miejsce pracy, zamieszkania czy urodzenia. Od początku ideą wystawy była chęć promocji lokalnego środowiska plastycznego.

Kolejne lata działalności wystawienniczej leszczyńskiego MBWA, doprowadziły do utworzenia silnej grupy artystów utożsamiających się z miejscem i tym wydarzeniem. Na przestrzeni lat wielokrotnie podkreślano znaczącą rolę Prezentacji. Kuratorzy i zmieniający się członkowie jury sprawiali, że formuła wydarzenia podlegała stałej modyfikacji. Na wystawie obok klasycznych technik jak malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia pojawiają się multimedia, instalacje oraz działania artystyczne. Tegoroczne Prezentacje staną się po raz kolejny nowym projektem. Ich kuratorem będzie Robert Brzęcki. Robert Brzęcki, dziennikarz, kulturoznawca, kurator galerii CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie. Studiował socjologię na UAM w Poznaniu. Inicjator działań związanych z twórczymi poszukiwaniami w audio sferze. Razem z Tomaszem Czyżewskim pod szyldem „Męskich Obszarów Sztuki” tworzy krytyczną refleksję w obszarze płci w sztuce współczesnej. Juror konkursu „Salted Candy”, adresowanego do młodych, obiecujących twórców. Kurator Ogólnopolskich Spotkań Artystycznych w Licheniu. Autor tekstów krytycznych, w których podkreśla siłę różnorodności i autentyczności artystycznej. Główne obszary jego zainteresowań to sztuka, jako forma komunikacji oraz spektakle społeczne. Interesuje się znakowym charakterem kultury, kulturą wizualną w której obrazy z wykorzystaniem współczesnych technologii tworzą „społeczny Spektakl Zintegrowany”. Popularyzuje sztukę współczesną w szerokim interdyscyplinarnym ujęciu, unikając tego, co dzieli twórcze poszukiwania, na rzecz tego, co daje możliwość odnalezienia się w wielogłosie współczesnej kultury. W swoich kuratorskich wyborach podkreśla ich nieantagonizujący charakter, uważając, że jest to znak tego, co aktualne. Poszukuje artystów, których twórczość stanowi połączenie tego, co jednocześnie tradycyjne i nowatorskie, mających uniwersalne przesłanie.

"21 Prezentacje – Leszno 2020" – w tym roku chcemy, aby twórcy zmierzyli się z tytułem Biennale „Na początku zmieniła się pogoda”. Kluczem do tego wieloznacznego tytułu jest to, co stanowi immanentną cechę czasów, w których żyjemy, a jest nią słowo zmiana. Jedno dzisiaj jest mniej lub bardziej dla wszystkich oczywiste: rozpoznany, komfortowy i przewidywalny świat wydaje się nam coraz bardziej umykać. Można powiedzieć, że na naszych oczach przemija postać świata. Na niebie widać coraz więcej chmur …

Chcemy, aby te zdania stały się początkiem namysłu nad różnymi zmianami jakie twórcy zaobserwowali w różnych obszarach życia społecznego i indywidualnego. Jesteśmy przekonani, że ten bardzo pojemny temat będzie osią polifonicznej wypowiedzi, w której będzie miejsce zarówno na namysł nad funkcją dzisiejszej sztuki, nad zmieniającymi się formami relacji ludzkich, strategii społecznych i tego w jaki sposób wyrazić to przez różnorodne artykulacje artystyczne.

Program "21 Prezentacji - Leszno 2020" opiera się na wystawie kuratorskiej wzbogaconej o specjalnie opracowany plan działań (oprowadzanie kuratorskie, panel dyskusyjny z artystami, warsztaty, pokaz filmowy). Całość wydarzenia zostanie zwieńczona stojącą na wysokim poziomie edytorskim i merytorycznym publikacją. Realizowany z 4 Partnerami (Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie; Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa"; Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom - Nasz Świat"; Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie) projekt o charakterze lokalnym i ogólnopolskim podejmie działania interdyscyplinarne i prezentacje szerokiego spektrum gatunków, technik oraz sposobów wypowiedzi artystycznej. Poprzez dobór ciekawej i szerokiej formuły wydarzenia możliwym będzie zwrócenie uwagi na wartościowy projekt realizowany poza centrami kulturalnymi i gospodarczymi Polski.

Wystawa prezentowana będzie w dwóch miejscach (Galeria MBWA w Lesznie /ul. Leszczyńskich 5/ i w Galerii w Ratuszu /Rynek 1/) oraz być może w otwartej przestrzeni miejskiej. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 10 października 2020 roku i połączone będzie ze Świętem Galerii. Ekspozycja dostępna będzie dla publiczności do dnia 21 listopada 2020 roku.

Zapraszamy i zachęcamy do wysyłania zgłoszeń. Obok przyznania wzorem lat ubiegłych – nagród pojawiły się nowe, wyszczególnione w Regulaminie.

Szczegóły dot. tegorocznych Prezentacji znajdują się w Regulaminie oraz na naszej stronie internetowej: www.mbwa.leszno.pl oraz na profilu facebookowym: www.facebook.com/MBWALeszno. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

„21 PREZENTACJE – LESZNO 2020” objęte zostały honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka oraz Starosty Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka.

Wystawa będzie miała szczególny charakter ze względu na uroczyście obchodzoną w regionie okoliczność 100 rocznicy powrotu Leszna oraz wielu okolicznych miast i miejscowości w granice Polski oraz na fakt otrzymania dofinansowania na organizację wydarzenia z Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Sztuki wizualne”. Stąd też szczególnie mocno zachęcamy Artystów do zgłoszenia swojej pracy /swoich prac/ do tegorocznego konkursu.

Zał.:

- Regulamin „21 Prezentacji – Leszno 2020" wraz z kartą uczestnictwa i kartą zgłoszenia

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


[pdf] Plik .pdf

facebookyou tubegoogle picasabip