MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Czesław Dźwigaj "Homage to Requiem"

09 września (środa)
godz.17.00
Muzeum Okręgowe w Lesznie
Sala Główna Galerii Sztuki
ul. Gabriela Narutowicza 31
wystawa czynna do 25 października 2015

Czesław Dźwigaj "Homage to Requiem"

Muzeum Okręgowe w Lesznie
oraz Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy cyklu obrazów, rysunków i rzeźb,
inspirowanych utworami Romana Maciejewskiego,
autorstwa Czesława Dźwigaja

Wystawa obrazów, rzeźb i rysunków autorstwa prof. Czesława Dźwigaja zainspirowanych słynnym utworem muzycznym Romana Maciejewskiego Missa pro defunctis.
„Requiem poświęcone jest ofiarom ludzkiej niewiedzy, w pierwszym zaś rzędzie pamięci poległych w wojnach wszech czasów. Styl i środki muzyczne użyte w Requiem stoją w ścisłym związku z ideologicznym założeniem oraz uniwersalnym, ogólnoludzkim charakterem tego dzieła, w którym starałem się zwrócić do jak najszerszych kręgów słuchaczy, pobudzając ich wyobraźnię i wrażliwość odbiorczą już w pierwszym słuchaniu oraz unikając wszelkich prób szukania nowych, eksperymentalnych środków muzycznych lub użycia problematycznych jeszcze zdobyczy muzyki awangardowej, dostępnej dla raczej ograniczonego koła słuchaczy. Starałem się o użycie w 'Requiem' języka muzycznego, który byłby pomostem między dawną przeszłością i teraźniejszością i który przez swą bezpośrednią zrozumiałość przyczyniłby się do wypełnienia roli społecznej dzieła muzycznego, zrodzonego z ducha Pokoju, który łączy zarówno sztukę jak i ludzi różnych epok i przekonań".
/Roman Maciejewski/

Na ekspozycję składa się 30 obrazów, 38 rysunków, od szkiców do rzeźb po studium rysunkowe oraz 14 rzeźb, podzielonych na dwa cykle. Jak sam artysta deklaruje, preludium stanowi cykl rysunków – Transfiguracje oraz 8 rzeźb, zebranych w rozdział odpowiadający kolejnym podstawowym częścią Requiem (faktycznie głównych części jest 7, artysta osobno traktuje zakończenie, Amen); uwertura to 27 obrazów do 27 części utworu muzycznego, zakończonych dyptykiem Studium I i Studium II oraz finałowym wielkim obrazem Requiem. Missa pro defunctis. Codę tworzy 6 rzeźb Signum temporis oraz 12 rysunków z powstałej przed paroma laty poetycko-plastycznej kompozycji Cytaty z lekcji umierania. I choć praca nad całością wystawy trwała ostatnie 4 lata, to ważna jest świadomość, że spotkanie z twórczością Romana Maciejewskiego miało miejsce dużo wcześniej, kiedy na początku tego stulecia brat kompozytora zwrócił się z prośbą o wykonanie jego pomnika. To „małe” zamówienie nigdy nie powstało, ale było inspiracją i rozpoczęło proces poszukiwań prowadzący do finału, jaką jest ta niezwykła wystawa – hołd, wystawa – pomnik dla największego utworu Maciejewskiego, a równocześnie indywidualna wizja wielkiego dramatu eschatologicznego.

Poszczególne obrazy są tak eksponowane, że można je oglądać słuchając przy każdym z nich z zainstalowanych słuchawek wybranego fragmentu Requiem.

facebookyou tubegoogle picasabip