MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Oprowadzanie on-line po wystawie

22 października 2020
/czwartek/, godz. 18.00
facebook.com/MBWALeszno
Prowadzenie:
Robert Brzęcki – kurator wystawy
Joanna Imielska – artystka

Oprowadzanie on-line po wystawie

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na

Oprowadzanie on-line po wystawie
21 Prezentacje – Leszno 2020. Na początku zmieniła się pogoda”

22 października 2020 /czwartek/, godz. 18.00
facebook.com/MBWALeszno

Prowadzenie:
Robert Brzęcki – kurator wystawy
Joanna Imielska – artystka

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Robert Brzęcki|
Dziennikarz, kulturoznawca, kurator galerii CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie. Studiował socjologię na UAM w Poznaniu. Inicjator działań związanych z twórczymi poszukiwaniami w audio sferze. Razem z Tomaszem Czyżewskim pod szyldem „Męskich Obszarów Sztuki” tworzy krytyczną refleksję w obszarze płci w sztuce współczesnej. Juror konkursu „Salted Candy”, adresowanego do młodych, obiecujących twórców. Kurator Ogólnopolskich Spotkań Artystycznych w Licheniu. Autor tekstów krytycznych, w których podkreśla siłę różnorodności i autentyczności artystycznej. Główne obszary jego zainteresowań to sztuka, jako forma komunikacji oraz spektakle społeczne. Interesuje się znakowym charakterem kultury, kulturą wizualną w której obrazy z wykorzystaniem współczesnych technologii tworzą „społeczny Spektakl Zintegrowany”. Popularyzuje sztukę współczesną w szerokim interdyscyplinarnym ujęciu, unikając tego, co dzieli twórcze poszukiwania, na rzecz tego, co daje możliwość odnalezienia się w wielogłosie współczesnej kultury. W swoich kuratorskich wyborach podkreśla ich nieantagonizujący charakter, uważając, że jest to znak tego, co aktualne. Poszukuje artystów, których twórczość stanowi połączenie tego, co jednocześnie tradycyjne i nowatorskie, mających uniwersalne przesłanie.

Joanna Imielska
Urodzona w 1962 roku w Bydgoszczy. W latach 1983-88 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni rysunku prof. Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W 2013 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2002-2008 pełniła funkcję prodziekana, a w latch 2008-2016 dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej UAP. Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1990-1991, 1997) oraz Ministra Kultury (2005). W 2003 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Leszna za pracę artystyczną i pedagogiczną w dziedzinie upowszechniania kultury plastycznej w Lesznie. W 2014 roku została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Sześciokrotnie zdobyła I nagrodę w Leszczyńskich Prezentacjach w latach: 1990, 1994, 2000, 2002, 2004, 2014 oraz trzykrotnie II nagrodę w latach: 1996, 1998, 2006.
Zajmuje się rysunkiem i malarstwem. Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz brała udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Czechach i USA. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą.

facebookyou tubegoogle picasabip