MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Spotkanie z Artystami

12 listopada 2020
/czwartek/, godz. 18.00
Spotkanie na platformie ZOOM
Szczegóły, kody, linki dostępowe na facebook.com/MBWALeszno

Relacja on-line ze spotkania
14 listopada 2020
/sobota/, godz. 17.00
facebook.com/MBWALeszno

Spotkanie z Artystami

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na

Spotkanie z Artystami,
połączone z wręczeniem Nagrody Publiczności

21 Prezentacji – Leszno 2020. Na początku zmieniła się pogoda

12 listopada 2020 /czwartek/, godz. 18.00
Spotkanie na platformie ZOOM
Szczegóły, kody, linki dostępowe na facebook.com/MBWALeszno

Podczas spotkania nastąpi ogłoszenie i wręczenie Nagrody Publiczności. Nagroda Publiczności zostanie przyznana autorowi pracy prezentowanej na wystawie, która uzyska najwuększą ilość głosów. Wśród głosujących zostaną także rozlosowane nagrody.


Uczestnicy:
Robert Brzęcki – kurator wystawy
Dagmara Angier-Sroka
Joaanna Imielska
Jacek Jarczewski

Relacja on-line ze spotkania
14 listopada 2020 /sobota/, godz. 17.00
facebook.com/MBWALeszno

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Robert Brzęcki
Dziennikarz, kulturoznawca, kurator galerii CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie. Studiował socjologię na UAM w Poznaniu. Inicjator działań związanych z twórczymi poszukiwaniami w audio sferze. Razem z Tomaszem Czyżewskim pod szyldem „Męskich Obszarów Sztuki” tworzy krytyczną refleksję w obszarze płci w sztuce współczesnej. Juror konkursu „Salted Candy”, adresowanego do młodych, obiecujących twórców. Kurator Ogólnopolskich Spotkań Artystycznych w Licheniu. Autor tekstów krytycznych, w których podkreśla siłę różnorodności i autentyczności artystycznej. Główne obszary jego zainteresowań to sztuka, jako forma komunikacji oraz spektakle społeczne. Interesuje się znakowym charakterem kultury, kulturą wizualną w której obrazy z wykorzystaniem współczesnych technologii tworzą „społeczny Spektakl Zintegrowany”. Popularyzuje sztukę współczesną w szerokim interdyscyplinarnym ujęciu, unikając tego, co dzieli twórcze poszukiwania, na rzecz tego, co daje możliwość odnalezienia się w wielogłosie współczesnej kultury. W swoich kuratorskich wyborach podkreśla ich nieantagonizujący charakter, uważając, że jest to znak tego, co aktualne. Poszukuje artystów, których twórczość stanowi połączenie tego, co jednocześnie tradycyjne i nowatorskie, mających uniwersalne przesłanie.

Dagmara Angier-Sroka
Urodzona w 1980 roku w Lesznie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa w 2003 roku w pracowni prof. Piotra Błażejewskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 roku. Uczestniczka licznych przedsięwzięć artystycznych w Polsce i za granicą. Od paru lat twórczyni street art. Założycielka Fundacji Sztuka dla Ludzi, inicjatorka szeregu działań kulturalnych, animatorka.

Joanna Imielska
Urodzona w 1962 roku w Bydgoszczy. W latach 1983-88 studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni rysunku prof. Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. W 2013 uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2002-2008 pełniła funkcję prodziekana, a w latch 2008-2016 dziekana Wydziału Edukacji Artystycznej UAP. Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1990-1991, 1997) oraz Ministra Kultury (2005). W 2003 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Leszna za pracę artystyczną i pedagogiczną w dziedzinie upowszechniania kultury plastycznej w Lesznie. W 2014 roku została odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Sześciokrotnie zdobyła I nagrodę w Leszczyńskich Prezentacjach w latach: 1990, 1994, 2000, 2002, 2004, 2014 oraz trzykrotnie II nagrodę w latach: 1996, 1998, 2006.
Zajmuje się rysunkiem i malarstwem. Jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz brała udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Czechach i USA. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce i za granicą.

Jacek Jarczewski
Urodzony w 1962 roku w Rawiczu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby. Dyplom z wyróżnieniem obronił w1988 roku z Malarstwa i Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce. W 1997 powraca na uczelnie jako asystent w Pracowni Technologii Malarstwa i Technik Malarskich. Od 2001 roku adiunkt od 2012 profesor uczelni, od 2020 prodziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi dyplomującą Pracownię Technik Malarskich i Rysunkowych oraz Działań Innowacyjnych. Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne oraz projektowanie witraży. Brał udział w 45 wystawach indywidualnych oraz 114 wystawach zbiorowych. Zrealizował kilkadziesiąt realizacji witrażowych m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie, Katedrze św. Mikołaja w Kaliszu, obiektach muzealnych - „Centrum Ducha Gór" w Szklarskiej Porębie, Domu Kultury w Rawiczu - sala widowiskowa. Tworzy autorską techniką haptyczną - dotykalną, sprawdzalną dotykiem, której zadaniem jest szeroko rozumiane uruchomienie zmysłu dotyku w procesie tworzenia i „przeżycia estetycznego”.

facebookyou tubegoogle picasabip