MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Nagroda Publiczności

Regulamin

Nagroda Publiczności

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza Państwa do zapoznania się z dokonaniami twórczymi artystów prezentujących swoje prace na wystawie „21 Prezentacje - Leszno 2020. Na początku zmieniła się pogoda" w Galerii w Ratuszu /Rynek 1/ oraz w Galerii MBWA Leszno /ul. Leszczyńskich 5/.
Czas trwania: 17 października - 6 listopada 2020
Zadaniem zwiedzających będzie wypełnienie kuponu z podaniem swojej propozycji najlepszej pracy prezentowanej na wystawie.
"Nagroda Publiczności” zostanie przyznana autorowi pracy prezentowanej na wystawie, który uzyska największą ilość głosów.
Wypełniony kupon należy złożyć do specjalnie przygotowanych pojemników.
W losowaniu wezmą udział tylko prawidłowo i cztelnie wypełnione kupony.
Wśród osób głosujących zostaną rozlosowane nagrody.
Każda z osób głosujących może oddać jeden głos.

Ogłoszenie wyników Nagrody Publiczności i rozlosowanie nagród planowane jest na dzień 12 listopada 2020 r. o godz.18.00 w Galerii w Ratuszu, Leszno – Rynek 1. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na Facebook'u MBWA (www.facebook.com/MBWALeszno).

REGULAMIN NAGRODY PUBLICZNOŚCI
„21 PREZENTACJE – LESZNO 2020. Na początku zmieniła się pogoda”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie (ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno, sekretariat@mbwa.leszno.pl, NIP 697-10-41-246) zwane dalej „Organizatorem”.

 2. CEL KONKURSU: Organizator zaprasza Państwa do zapoznania się z dokonaniami twórczymi artystów prezentujących swoje prace na wystawie „21 PREZENTACJE – LESZNO 2020. Na początku zmieniła się pogoda” (w Galerii w Ratuszu, Leszno, Rynek 1 i w Galerii MBWA, ul. Leszczyńskich 5) i wskazanie najlepszej pracy.

 3. Czas trwania konkursu: 17 października - 6 listopada 2020 r. (do godz. 16.00).

 4. Informacje o konkursie i kuponach plebiscytowych dostępne będą w obu miejscach prezentowania prac.

 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 6. Zadaniem zwiedzających będzie prawidłowe wypełnienie kuponu z podaniem swojej propozycji najlepszej pracy prezentowanej na wystawie do „NAGRODY PUBLICZNOŚCI”.

 7. Kupon należy złożyć do specjalnie przygotowanych pojemników, które będą znajdowały się w obu galeriach.

 8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU:

  8.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody) oraz imię i nazwisko autora pracy oraz tytuł pracy.

  8.2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

  8.3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 9. „Nagroda Publiczności” zostanie przyznana artyście - autorowi pracy prezentowanej na wystawie, która to praca uzyska największą ilość głosów.

 10. Nagrodzony Artysta, otrzyma nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł brutto.

 11. Wśród osób biorących udział w losowaniu Nagrody Publiczności zostaną rozlosowane nagrody. W losowaniu wezmą udział tylko prawidłowo wypełnione kupony.

 12. Ogłoszenie wyników Nagrody Publiczności i rozlosowanie nagród planowane jest na dzień 12 listopada 2020 r. o godz.18.00 w Galerii w Ratuszu, Leszno – Rynek 1. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na Facebook'u MBWA (www.facebook.com/MBWALeszno).

 13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 14. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

facebookyou tubegoogle picasabip