MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

„22 PREZENTACJE – LESZNO 2022. NARRACJE RÓŻNE...”

regulamin
karta uczestnictwa
karta zgłoszenia

„22 PREZENTACJE – LESZNO 2022. NARRACJE RÓŻNE...”

Zapraszamy do wzięcia udziału w "22 Prezentacjach – Leszno 2022. PREZENTACJE to wystawa o charakterze konkursowym, organizowana w formie biennale od 1979 roku, która od początku zakładała uczestnictwo artystów profesjonalnych i studentów ostatniego roku studiów dyplomowych magisterskich wyższych uczelni artystycznych. Chcemy zgodnie z ideą promować lokalne środowisko plastyczne, dlatego zachęcamy do uczestnictwa artystów związanych z regionem leszczyńskim poprzez miejsce zamieszkania, pracy czy urodzenia.

Lata pracy wystawienniczej Galerii MBWA, spowodowały utworzenie prężnie działającej grupy artystów utożsamiających się z miejscem i tym wydarzeniem. Z biegiem lat wielokrotnie podkreślano znaczącą rolę Prezentacji w rozwój lokalnej społeczności artystycznej. Reguła wydarzenia podlegała stałej transformacji czego zasługą są kuratorzy i zmieniający się członkowie jury. Co dwa lata mamy możliwość obok klasycznych technik takich jak malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba i fotografia obserwować prace z pogranicza multimediów, a także instalacje czy szeroko pojmowane działania artystyczne.

Kuratorem tegorocznych Prezentacji będzie artysta sztuk wizualnych, Rafał Boettner- Łubowski (ur. 1974) – artysta sztuk wizualnych. Od 2015 roku – profesor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa, jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki). Działalność dydaktyczną na UAP prowadzi, jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia naukowe publikuje pod pseudonimem Rafał Boettner-Łubowski. Zajmuje się również działalnością z dziedziny krytyki i promocji sztuki. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Jest również autorem prac z dziedziny grafiki, rysunku i malarstwa. Autor ponad stu tekstów z dziedziny krytyki i promocji sztuki. Jako teoretyk sztuki przede wszystkim poświęca się refleksji na temat estetyki i historii rzeźby. Swoje prace prezentował na 30. wystawach i pokazach indywidualnych i ponad 70. wystawach zbiorowych. W latach 2015-2022 otaczał także opieką kuratorską kilkanaście wystaw zbiorowych i indywidualnych, takich jak m.in.: „Obszary refleksji – pokazy indywidualne” (Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, 2015), „Waldemar Idzikowski. Obszary niezależności” (Galeria Sztuki Współczesnej „Profil” Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu, 2015-2016); „Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki” (Galeria Miejska Arsenał, 2016); „Elogio della pittura/Pochwała malarstwa” (Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, 2017); „Trzy pracownie” (Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, 2018); „VERSUS. Wystawa prac Pedagogów i realizacji studenckich wybranych Pracowni Katedry Interdyscyplinarnej, Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” (Galeria Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2019).

"22 Prezentacje – Leszno 2022"
W tym roku ,,22 Prezentacje – Leszno 2022”, w zamierzeniu ich kuratora i organizatorów, będą miały formułę otwartą, bez jednoznacznego ukierunkowania problemowego czy tematycznego. Sytuacja taka ma umożliwić artystkom i artystom zgłaszającym swe prace do tegorocznych Prezentacji swobodne artykułowanie rozmaitych treści, przekazów i przekonań oraz akcentowanie różnorodnych postaw i preferencji wizualno-stylistycznych. W związku z tym, ogólnym hasłem przewodnim stanie się dla 22 edycji leszczyńskich Prezentacji sformułowanie „Narracje różne...”. Hasło przewodnie ma być pochwałą pluralistycznego myślenia o współczesnym świecie i sztuce oraz zapraszać do koegzystencji odmiennych stanowisk, poszukiwań i wrażliwości twórczych w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji. Organizatorzy mają nadzieję, że tak określona szeroka programowa przestrzeń artystycznych możliwości pozwoli zgromadzić na tegorocznych Prezentacjach zbiór prac ukazujących rozmaite konwencje, media i założenia dzisiejszej sztuki. Pozwoli również przedstawić różnorodne wątki rozważań o ważnych dla współczesnego człowieka zagadnieniach i problemach, także tych dotyczących aktualnych kwestii społecznych czy kulturowych.

Wystawa prezentowana będzie w dwóch miejscach (Galerii MBWA w Lesznie /ul. Leszczyńskich 5 oraz w Galerii leszczyńskiego Ratusza /Rynek 1) oraz być może w otwartej przestrzeni miejskiej. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 15 października 2022 roku. Ekspozycja dostępna będzie dla publiczności do dnia 19 listopada 2022 roku.

Zapraszamy i zachęcamy do wysyłania zgłoszeń

„22 PREZENTACJE – LESZNO 2022. NARRACJE RÓŻNE...” objęte zostały honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka oraz Starosty Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka.

Wystawa będzie miała szczególny charakter ze względu na organizowane wydarzenia w ramach obchodów jubileuszu 475. rocznicy nadania Lesznu praw miejskich.

Zał.:

- Regulamin „22 Prezentacje – Leszno 2022. Narracje różne...” wraz z kartą uczestnictwa i kartą zgłoszenia


[pdf] Plik .pdf

facebookyou tubegoogle picasabip