MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

UNDER THE STREET GALLERY-II etap

"UNDER THE STREET GALLERY – II etap"

UNDER THE STREET GALLERY-II etap

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Sztuki wizualne 2023” w wysokości 82.000 zł. Wkład własny w wysokości 54.980 zł zapewni Miasto Leszno.
Projekt "UNDER THE STREET GALLERY – II etap" będzie kontynuacją zainicjowanego w 2022 roku projektu unikalnej wystawy w otwartej przestrzeni (pod Wiaduktem im. Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie) popularyzującej najciekawsze zjawiska sztuki street artu w Polsce.
Realizacja II etapu pozwoli w 2023 roku poszerzyć istniejący już zestaw 14 prac o kolejne 14 nowych wielkoformatowych dzieł. Zaangażujemy cenionych polskich artystów tworzących prace bezpośrednio na miejscu ich późniejszej ekspozycji. We współpracy m.in. z Partnerami projektu będą przygotowane dodatkowo działania edukacyjne (warsztaty, wykłady), które pozwolą przybliżyć sztukę street artu szerokiemu gronu odbiorców. Docelowo (najprawdopodobniej finalizacja nastąpi do 2024 roku) galerię będzie tworzyć 36 prac. Pomysłodawcą i kuratorem projektu jest leszczyński artysta Wojciech Ejsmondt.
Współorganizatorami w realizacji zadania są: Urząd Miasta Leszna, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie oraz Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie.
Wszystkim, którzy wspierali nasze starania o pozyskanie dofinansowania, serdecznie dziękujemy.

https://www.instagram.com/under_the_street_gallery/
https://www.instagram.com/mbwaleszno

Data dodania: 2.06.2023 r.

 

facebookyou tubegoogle picasabip