MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Short Waves: Eksperymentalnie

21.10.2016 r.
godz.18.00
Galeria MBWA Leszno
ul.Leszczyńskich 5
Wstęp bezpłatny

Short Waves: Eksperymentalnie

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
21.10.2016 r., godz.18.00
Galeria MBWA, Leszno, ul.Leszczyńskich 5
Short Waves: Eksperymentalnie
Wstęp bezpłatny

Czternaście eksperymentalnych krótkich form filmowych składa się na seans wykraczający poza teraźniejszość i codzienną egzystencję, lecz wynika z niej w sposób bezpośredni. Wizje przybierają postać abstrakcyjną lub absurdalną. Balansują na granicy jawy i snu, realności i wirtualności. Uwodzą, ale i przerażają.
Podróż filmową rozpoczynamy od wiarygodnej schizofrenicznej kreacji, w którą wprowadza nas stylizowana amatorska dokumentacja Krystiana Daszkowskiego.  Niepokojąca i zagadkowa atmosfera podtrzymywana jest poprzez filozoficzne rozważania na temat horyzontów rzeczywistości w pracach Mikołaja Tkacza, Tobiasza Jankowiaka i Marty Stachowskiej. Za sprawą Karoliny Belter jesteśmy świadkami zacierania granic i wzajemnego przenikania się wymiarów. Wraz z Jakubem Matuszczakiem wyruszamy w podróż astralną, a w towarzystwie Macieja Rudzina lub duetu Pussykrew przemierzamy wirtualne, posthumanistyczne, surrealistyczne  światy. Doznajemy stanów psychodelicznych tworzonych przez Katarzynę Borelowską. Możemy dać się zaskoczyć alogicznym połączeniom Wojciecha Didkowskiego. Mamy też szansę oglądać eksperymentalną dokumentację z podróży Alana Willmanna. Zderzając się w końcu z materią i realnością, o których mowa w pracach Mateusza Sadowskiego i Piotra Urbańca, powracamy z nową percepcją patrzenia na świat, który nas otacza. To świeże doświadczenie może okazać się na tyle intensywne, że tym bardziej niezrozumiała i niechciana staje się sytuacja prezentowana podczas ostatniego filmu Grzegorza Stefańskiego.

Czy rzeczywistość jawi się w tak nieprzyjemnych barwach, że coraz większa rzesza buntowników sprawia wrażenie emigrujących w swoje własne światy? Każdy z twórców reprezentuje odrębne podejście i technikę, ale traktuje o sprawach globalnych, dotyczących każdego z nas. Paradoksalnie, zwiedzając kolejne wymiary możemy zyskać szerszą perspektywę patrzenia na problemy współczesnego i przyszłego społeczeństwa.

Programer: Wojciech Ulman

PROGRAM:
ONIRONAUTA
/ reż. Krystian Daszkowski / videoart/dokument / 2015 / 20 min.
NIEWIDZENIE RZECZY / reż. Mikołaj Tkacz / videoart / 2015 / 9 min.
PO CIEMKU / reż. Tobiasz Jankowiak / videoart/eksperyment / 2015 / 4 min.
FILM O RZECZYWISTOŚCI / reż. Marta Stachowska / videoart / 2015 / 6 min.
UNTITLED / reż. Karolina Belter / videoart / 2016 / 6 min.
THE LIFE ASTRAL / reż. Jakub Matuszczak / eksperyment / 2016 / 4 min.
UNTITLED / reż. Maciej Rudzin / eksperyment/animacja / 2014 / 4 min.
SEVDALIZA - THAT OTHER GIRL / reż. PussyKrew / eksperyment/animacja / 2015 / 3 min.
BEANS / reż. Katarzyna Borelowska / eksperyment / 2016 / 4 min.
UNTITLED / reż. Wojciech Didkowski / eksperyment / 2015 / 1 min.
20 WAYS OUT TO A CLEARING / reż. Alan Willmann / eksperyment/dokument / 2015 / 4 min.
STRES / reż. Mateusz Sadowski, eksperyment/animacja / 2015/ 3 min.
RETAIL AESTHETIC / reż. Piotr Urbaniec, dokumentacja działań performatywnych / 2015 / 3 min.
RESTRAINT / reż. Grzegorz Stefański / viedoart, 2016 / 2 min.

Łączny czas: 72 min.
Organizator:
Fundacja Ad Arte / www.facebook.com/fundacjaadarte
Short Waves Festival / http://www.shortwaves.pl/
https://www.facebook.com/festiwalshortwaves/

facebookyou tubegoogle picasabip