MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

"The Brexit Tree" pokaz filmowy oraz spotkanie z reżyserem

21 kwietnia 2023 r. /piątek/, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5

"The Brexit Tree" pokaz filmowy oraz spotkanie z reżyserem

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie oraz Fundacja Ad Arte
zapraszają na pokaz filmu
"The Brexit Tree" oraz spotkanie z reżyserem Clemensem Wilhelmem. Spotkanie w języku angielskim poprowadzi Szymon Stemplewski - Fundacja Ad Arte.
21 kwietnia 2023 r. /piątek/, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wstęp bezpłatny

Please scroll down for English version.

"The Brexit Tree" (reż. Jan Martinec i Clemens Wilhelm, dokument, 80 min., 2021)
W dniu Brexitu w wiejskim miasteczku Huntly w Szkocji zasadzona została wierzba płacząca. To drzewo Brexitu jest wspólnotowym projektem artystycznym, który wywołuje kontrowersje w mediach i w mieście. Podobnie jak sam Brexit, sadzenie jest trzykrotnie przekładane, a trwający rok proces odzwierciedla podziały, problemy i nadzieje w epoce przed Brexitem. Ta paradoksalna Wierzba Płacząca symbolizuje stratę i smutek, ale także uzdrowienie i odrodzenie. Ten film śledzi linie podziału, które biegną przez Huntly, które jawi się jako miniaturowa Wielka Brytania. Co przyniesie przyszłość dla Huntly?

Clemens Wilhelm jest artystą i filmowcem mieszkającym w Berlinie, którego praktyka sięga od filmu - poprzez fotografię - do performansu. Filmy Clemensa Wilhelma często zaczynają się od powierzchni starannie wybranych obrazów i fotografii, po czym zagłębiają się w ich psychologiczną i filozoficzną głębię. W miarę postępu prac, obrazy zaczynają opowiadać swoje historie, ujawniając ich związek z przeszłością i teraźniejszością. Filmy emanują skoncentrowanym spokojem, który pozwala na zatopienie się w kontemplacji i słuchaniu. Filmy Wilhelma mieszczą się w sferze pomiędzy ruchomym obrazem a fotografią. W swoich pracach Wilhelm zadaje pytania takie jak: Dlaczego wspomnienia są tak chętnie przechowywane w formie opowieści i obrazów? Dlaczego obrazy i historie trzymają razem całe społeczności? Dlaczego i do jakiego momentu obcy wydaje się być obcy? Dlaczego dobrze opowiedziana historia jest tak satysfakcjonująca? Jego prace są pokazywane na całym świecie w takich instytucjach jak m.in. Centre Pompidou Paris (F), Rockbund Art Museum Shanghai (CN), Galaxy Museum of Contemporary Art Chongqing (CN), CCA Glasgow (UK), Berlinische Galerie Berlin (D) oraz Anthology Film Archives New York (USA). Więcej informacji można znaleźć na: www.clemenswilhelm.com

"The Brexit Tree" (reż. Jan Martinec i Clemens Wilhelm, dokument, 80 min., 2021)
On Brexit Day, a Weeping Willow is planted in the rural town of Huntly, Scotland. This Brexit Tree is a communal art project which causes quite a controversy in the media as well as in the town. Just like Brexit itself, the planting is postponed three times, and the year-long process mirrors the divisions, troubles and hopes in the Pre-Brexit era. This paradoxical Weeping Willow symbolizes loss and sorrow, but also healing and rebirth.This film follows the fault lines that run through Huntly which appears as a miniature UK. What does the future hold for Huntly?

Clemens Wilhelm is an artist & filmmaker based in Berlin whose practice ranges from film/video to photography and performance. Clemens Wilhelm’s films often begin on the surface of special images and photographs, before plunging into their psychological and philosophical depths. As the films progress, the images begin to tell their particular stories, revealing their relationship to the past and present. The films exude a concentrated calm that allows one to sink into contemplation and listening. An almost hypnotic narrative voice accompanies some of the films, other films are based on musical compositions which pull you in. Wilhelm’s films are at home in the realm between moving image and photography. Wilhelm’s work asks questions such as: Why are memories stored so efficiently in the form of stories and pictures? Why do pictures and stories hold groups together? Why and to what point does a stranger appear as strange? Why is a well told story so satisfying? And why do tourists always take the same pictures? His works are shown internationally in institutions and festivals such as Centre Pompidou Paris (F), Rockbund Art Museum Shanghai (CN), Galaxy Museum of Contemporary Art Chongqing (CN), CCA Glasgow (UK), Berlinische Galerie Berlin (D), and Anthology Film Archives New York (USA).
More info: www.clemenswilhelm.com

Data dodania: 6.04.2023 r.

facebookyou tubegoogle picasabip