MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

TAKEOUT. Eating our planet alive - pokaz filmowy

26 maja 2023 r. /piątek/, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5

TAKEOUT. Eating our planet alive - pokaz filmowy

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie oraz Fundacja Viva
zapraszają na pokaz filmu

TAKEOUT. Eating our planet alive.
26 maja 2023 r. /piątek/, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
reż. Michał Siewierski, USA, 2020, 74 min
Wprowadzenie: Jagoda Kowalewska

Po pokazie zostaną rozlosowane nagrody.
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Galerii MBWA Leszno (ul. Leszczyńskich 5).
Możliwość rezerwacji biletu: 655205427, 512227209.
Odbiór wejściówek możliwy wyłącznie do czwartku 25 maja 2023 r. do godziny 17.00.

Please scroll down for English version.

Filmowiec Michał Siewierski wyrusza w śmiałą podróż, aby ujawnić prawdziwe przyczyny pożarów lasów Amazonii i alarmującego tempa wylesiania w Brazylii. Począwszy od wyborów żywieniowych ludzi, przez poważną korupcję, chciwość korporacji, po zbrodnie przeciwko ludziom i naturze. „Takout” zajmuje się faktami i historiami, o których media boją się mówić.

Bezprecedensowe exposé w sprawie tragedii lasów amazońskich -Screenrelish

Twórcy filmu:
MICHAŁ SIEWIERSKI: reżyser i producent
Nominowany do nagrody Emmy producent telewizyjny i dokumentalista, którego pasją jest tworzenie pozytywnych zmian na świecie poprzez swoją pracę. Po spędzeniu 15 lat jako reżyser reklam telewizyjnych i producent w świecie reklamy, Michał postanowił poświęcić swoje życie tworzeniu filmów, które mogą przynieść korzyści ludzkości poprzez walkę z niesprawiedliwością i podnoszenie świadomości w ważnych kwestiach. Jego poprzednie filmy to „Food Choices” i „Diet fiction”, które były wyświetlane w dziesiątkach krajów i tłumaczone na ponad 20 języków.
MOBY: producent wykonawczy
Światowej sławy muzyk, DJ, fotograf, autor, obrońca praw zwierząt. Sprzedał 20 milionów płyt na całym świecie. Uważany za jedną z najważniejszych postaci muzyki tanecznej. Moby jest także ikoną w świecie aktywizmu, biorąc udział i wspierając szeroką gamę projektów dotyczących ochrony środowiska i praw zwierząt.
PETER EASTWOOD: producent
Przedsiębiorca, ekolog i orędownik diety roślinnej. Peter spędza wolny czas wspierając florę i faunę Nowej Zelandii i Afryki w ramach szerokiej gamy projektów, często wspierając projekty mniej atrakcyjne dla darczyńców korporacyjnych.
NICKY TAYLOR: współproducent
Pełna współczucia ekolog, która głęboko wierzy, że dieta roślinna oferuje odpowiedzi, których potrzebujemy dla lepszego zdrowia i zrównoważonej przyszłości. Założycielka internetowej platformy edukacyjnej The Naked Veggie.

 

Municipal Bureau of Art Exhibition in Leszno and Viva Foundation invite to a movie TAKEOUT. Eating our planet alive.
May 26, 2023 /friday/, 6:00 p.m.
MBWA Gallery Leszno, 5 Leszczyńskich Street
dir. Michał Siewierski, USA, 2020, 74 min
Introduction: Jagoda Kowalewska
Lottery after the show

Free tickets available at MBAE Gallery Leszno (5 Leszczyńskich Street)
Ticket booking: 655205427, 512227209
Tickets can only be picked up until Thursday, May 25, 2023, 5:00 p.m.

Filmmaker Michal Siewierski embarks on an audacious journey to expose the real reasons behind the Amazon forest fires and the alarming rate of deforestation in Brazil. Ranging from people’s food choices, to major political corruption, corporate greed and crimes against people and nature. Takeout tackles the facts and stories that traditional media outlets are too afraid to cover.
“An unprecedented exposé on the Amazon forest tragedy“ -Screenrelish

DIRECTOR AND PRODUCER: MICHAL SIEWIERSKI
Michal Siewierski is an Emmy Award nominated TV producer, and documentary filmmaker, with a passion for creating positive change in the world through his work. After spending 15 years as a TV commercial director and producer in the advertising world, Michal decided to dedicate his life to creating films that can benefit humanity by fighting injustice and raising awareness about important issues. His former films include Food Choices and Diet fiction that have been screened in dozens of countries and translated to over 20 languages.
EXECUTIVE PRODUCER: MOBY
World renowned musician, DJ, photographer, author, animal rights activist. He has sold 20 million records worldwide. Considered to be among the most important dance music figures. Moby is also an icon in the activism world having participated and supported a wide range of environmental and animal rights projects.
EXECUTIVE PRODUCER: PETER EASTWOOD
Entrepreneur, environmentalist and plant based diet advocate. Peter spends his free time supporting New Zealand and African flora and fauna on a wide range of projects, often supporting projects that are less attractive to corporate donors.
CO-PRODUCER: NICKY TAYLOR
Compassionate environmentalist, who strongly believes a plant based diet offers the answers we need for better health and a sustainable future. Founder of The naked veggie educational online platform.

Data dodania: 15.05.2023 r.

 

facebookyou tubegoogle picasabip