MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Warsztat plastyczny "Sztuka dla Leszna"

18 grudnia 2017 r.
Galeria MBWA Leszno
ul. Leszczyńskich 5

Warsztat plastyczny "Sztuka dla Leszna"

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Galerii MBWA w Lesznie odbył się warsztat artystyczny „Sztuka dla Leszna”. Projekt został sfinansowany przez Miasto Leszno w ramach Inicjatywy lokalnej, we współpracy z Miejskim Biurem Wystaw Artystycznych w Lesznie oraz Uniwersytetem Zielonogórskim. W warsztacie wzięli udział podopieczniStowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom Nasz Świat w Lesznie”. Prowadzącymi zajęcia były studentki Uniwersytetu Zielonogórskiego: Marta Olejnik i Katarzyna Smugarzewska, a nad całością projektu czuwała dr Patrycja Wilczek-Sterna.

Celem warsztatu było przede wszystkim zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym miasta, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem akademickim, nauka wyrażania własnych emocji poprzez sztukę, praca nad wzmocnieniem samooceny uczestników oraz zapoznanie z twórczością artystki Magdaleny Gryski.

Pierwszym punktem programu było oprowadzenie uczestników po wystawie Magdaleny Gryski pt. "Obrazy mesmeryczne", która miała miesjce w Galerii MBWA w Ratuszu. Projekt wystawy odnosił się m.in. do oddziaływania malarstwa na zmysły. To refleksja nad doświadczeniem w byciu tu i teraz. Artystka tworzy struktury barw, które poprzez interakcję z otoczeniem: światłem, przestrzenią, czasem, podlegają metamorfozom. Podopieczni Stowarzyszenia mieli okazje skonfrontować się z wizualną oraz muzyczną częścią wystawy.

Oprowadzanie po wystawie miało miejsce w listopadzie, natomiast sam warsztat odbył się w grudniu 2017 roku.

Warsztat rozpoczęły rozmowy o emocjach oraz o ich rodzajach. Prowadzące skupiły się głównie na pozytywnych emocjach i odczuciach. Uczestnicy wypisywali lub ilustrowali na wcześniej przygotowanych okrągłych kolorowych kartach pozytywne uczucia kojarzące się im z danym kolorem. Wybrane barwy odpowiadały tym, które były wykorzystane przez Magdalenę Gryskę w prezentowanych obrazach.
Kolejnym punktem programu była wizyta Pani Magdaleny Gryski. Pracuje ona w Instytucie Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny, UZ w Zielonej Górze. W latach 2003-2008 prowadziła Galerię Stara Winiarnia w Zielonej Górze. Kuratorka wystaw ogólnopolskich oraz wielu wystaw studentów i absolwentów uczelni artystycznych. Obecnie prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i wideo. Jest autorką około 30 wystaw indywidualnych i brała udział w około 60 wystawach zbiorowych.
Artystka za pomocą zdjęć zamieszczonych w prezentacji multimedialnej opowiedziała o swojej wystawie oraz o procesie powstawania poszczególnych obrazów. Uczestnicy mięli okazję zadać pytania dotyczące wystawy, inspiracji oraz twórczości malarki. Prezentacji towarzyszyła muzyka skomponowana na potrzeby wystawy.
Następnie uczestnicy samodzielnie wykonywali prace inspirując się obrazami Magdaleny Gryski. Wybrane przez nich barwy miały odzwierciedlać pozytywne emocje, których chcieliby doświadczać jak najczęściej. Prowadzące zwróciły także uwagę na wielość odcieni danej barwy i na możliwość mieszania się barw. Obrazy wykonywane były na okrągłej pleksi umieszczonej na mechanizmie umożliwiającym obracanie pracy. Proces tworzenia oparty był na obracaniu pleksi jedną ręką i trzymaniu nieruchomo pędzla w jednym miejscu w celu namalowaniu równego koła.

Warsztat zakończył się wspólnym poczęstunkiem w świątecznym klimacie.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymali wydawnictwo z wystawy Magdaleny Gryski "Obrazy mesmeryczne”.
Powstałe prace były eksponowane w przestrzeni Galerii MBWA przez kolejny dzień w godzinach otwarcia Galerii.

 

facebookyou tubegoogle picasabip