MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Wykład: Sztuka zdarzeniowa

25.10.2016 r.
godz.11.40
Galeria MBWA, Leszno
ul. Leszczyńskich 5
Prowadzenie:
Aleksandra Pruska - historyk sztuki
Wstęp bezpłatny

Wykład: Sztuka zdarzeniowa

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
Zaprasza na cykl wykładów skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Sztuka współczesna bez tajemnic”

25.10.2016 r., godz.11.40
Galeria MBWA, Leszno, ul.Leszczyńskich 5

Prowadzenie: Aleksandra Pruska - historyk sztuki
Sztuka zdarzeniowa czyli o przełamywaniu granic gatunkowych. Performance i happening.
Wstęp bezpłatny

Współczesne dzieła sztuki to nie tylko obiekty malarskie czy rzeźbiarskie zgromadzone w muzeach i galeriach. To przede wszystkim twórczość polegająca na przełamywaniu granic gatunkowych i tworzeniu niespotykanych dotąd form. Celem wykładu jest zaprezentowanie Słuchaczom praktyk znamiennych dla sztuki XX i XXI wieku, rozwijających się na pograniczu malarstwa, rzeźby czy sztuk wizualnych i teatru. Zjawiska takie jak performance czy happening, zostaną omówione na podstawie przykładów działań artystów.

Cykl wykładów ma na celu zaznajomienie młodzieży z głównymi nurtami obowiązującymi w sztukach plastycznych w XX i XXI wieku (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZTUKI POLSKIEJ) i stanowią dopełnienie programu realizowanego według obowiązujących podręczników. Poruszane tematy dotyczą zagadnień ze sztuki nowoczesnej i współczesnej, które nierzadko zaskakują i budzą kontrowersje. Młodzież poznaje zagadnienia, które są niezbędne do właściwego odbioru sztuki współczesnej, m.in. : awangarda, modernizm, postmodernizm, abstrakcja, happening, performance, itp.. Całość dopełnia prezentacja zdjęć ukazujących dzieła wybranych artystów.

facebookyou tubegoogle picasabip