MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Wykład: Gra znaczeń czyli kilka słów o symbolizmie w malarstwie

8.12.2016 r., g.13.30
Galeria MBWA,
Leszno, ul.Leszczyńskich 5
wstęp wolny
Prowadzenie:
Aleksandra Pruska

Wykład: Gra znaczeń czyli kilka słów o symbolizmie w malarstwie

8.12.2016 r., g.13.30
Galeria MBWA, Leszno, ul.Leszczyńskich 5
"Sztuka współczesna bez tajemnic” - cykl wykładów skierowanych do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
"GRA ZNACZEŃ CZYLI KILKA SŁÓW O SYMBOLIZMIE W MALARSTWIE"
Prowadzenie:  Aleksandra Pruska - historyk sztuki
wstęp wolny

"Symbolizm w malarstwie powstał w drugiej połowie XIX wieku, jako odpowiedź na wszechobecny realizm. Wyrósł ze sprzeciwu filozofów, teoretyków i twórców sztuki wobec racjonalistycznego i materialistycznego pojmowania świata. Symbolizm polski dawał świadectwo symbiozy narodowej tradycji z "ożywczymi impulsami europejskiego modernizmu". Jednym z reprezentantów owego nurtu był Jacek Malczewski, w którego malarstwie wszystko było możliwe: wytwory fantazji szokowały cielesnością, realność przypominała sen, erotyzm łączył się z mistycyzmem, folklor z antykiem. Wieloznaczność wizji Malczewskiego, który zastanawiał się nad pozycją artysty w świecie, usiłował odczytać różne strony "własnego ja", godząc tym samym naturalizm z najsztywniejszym akademizmem, cały czas zaskakuje i zastanawia.

Czy w sztuce polskiej XX i XXI wieku odnajdziemy przykłady podobnego zastosowania symboli w malarstwie? Jak w nurt symboliczny wpisuje się twórczość artystów współczesnych - Jerzego Dudy Gracza i Zdzisława Beksińskiego, których malarstwo od dekad wzbudza skrajne emocje, ale nikogo nie pozostawia obojętnym? Zajęcia będą próbą odpowiedzi na powyższe pytania, z naciskiem na warstwę interpretacyjną"

Cykl wykładów ma na celu zaznajomienie młodzieży z głównymi nurtami obowiązującymi w sztukach plastycznych w XX i XXI wieku (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SZTUKI POLSKIEJ) i stanowią dopełnienie programu realizowanego według obowiązujących podręczników. Poruszane tematy dotyczą zagadnień ze sztuki nowoczesnej i współczesnej, które nierzadko zaskakują i budzą kontrowersje. Młodzież poznaje zagadnienia, które są niezbędne do właściwego odbioru sztuki współczesnej, m.in. : awangarda, modernizm, postmodernizm, abstrakcja, happening, performance, itp. Całość dopełnia prezentacja zdjęć ukazujących dzieła wybranych artystów.

facebookyou tubegoogle picasabip