MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Wykład "Przemiany w fotografii na początku XXI wieku.

09.02.2017 r.,
godz, 18.00
Galeria MBWA w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
Prowadzenie:
Krzysztof Jurecki
wstęp bezpłatny

Wykład "Przemiany w fotografii na początku XXI wieku.

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych zaprasza na wykład
„Przemiany w fotografii na początku XXI wieku. Fotografia cyfrowa czy analogowa?”
Prowadzenie: Krzysztof Jurecki

09.02.2017 r., godz, 18.00
Galeria MBWA w Ratuszu, Leszno, Rynek 1
wstęp bezpłatny

Wykład odbędzie się w ramach finisażu wystawy „Przestrzenie”

Krzysztof Jurecki
Urodzony w 1960. Absolwent historii sztuki na UJ w Krakowie (1985) oraz studiów doktoranckich w IS PAN w Warszawie (1990-93). Od końca lat 80. autor wielu tekstów z zakresu historii sztuki i fotografii („Projekt”, „Fotografia”, „Obscura”, „Obieg”, „Student”, „Format”, „Art&Business”, „Arteon”). Stały współpracownik pism „Kwartalnik Fotografia” (od 2000) i „Exit” (od 1990). Od 1997 roku członek AICA oraz od 2002 honorowy członek ZPAF. Interesuje się problematyką historii polskiej awangardy oraz fotografii XX wieku, w tym historią surrealizmu, fotografii niemieckiej lat 50., oraz fotografii amerykańskiej po II wojnie światowej. Autor książek: Fotografia polska lat 80., ŁDK, Łódź 1989, Słowo o fotografii (wraz z K. Makowskim), ACGM Lodzart SA, Łódź 2003. Współpracownik PWN w Warszawie i Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie (www.culture.pl).

W latach 1985-2005 pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie w latach 1998-2005 był kierownikiem Działu Fotografii i Technik Wizualnych. Kurator wielu wystaw, m.in.: Zmiana warty. Młoda fotografia polska (wraz z K. Cichoszem) [1991]; Edward Łazikowski. Prace z lat 1979-1998 [1998]; Zofia Rydet. Fotografie (1911-1997) [1998]; Pamięć obrazów. Grzegorz Przyborek i Aleksandra Mańczak [1999]; Zygmunt Rytka. Ciągłość nieskończoności [2000]; Jan Saudek. Fotografie [2001]; Cielesność ciała. Natalia LL i jej uczniowie (wraz z M. Wicherkiewicz) [2001]; Wokół dekady. Fotografia polska lat 90. (wraz K. Cichoszem i A. Sobotą) [2002], Fotoinstalacje Krzysztofa Cichosza [2003]; Prawdziwa historia grupy artystycznej Łódź Kaliska (1979-2004) [2004/2005]; Jerzy Lewczyński. „Archeologia fotografii". Prace z lat 1941-2005 [2005]; Erwin Olaf: Viritatis Splendor. Fotografie z lat 1988-2003 [2005]; Światło ze Wschodu [2005-2006]; XX wiek w fotografii polskiej. Z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi [2006]; Andrzej Dudek-Dürer. Rekonstrukcja tożsamości. Fotografia i wideo. Prace z lat 1965-2005 [2006-07]; Diane Ducruet. Pasażerowie i inne fotografie [2007].

Od 2005 jest wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuki
i Projektowania w Łodzi i od 1997 w ASP w Gdańsku. Był także wykładowcą Wyższego Studium Fotografii
w Warszawie (1992-93), ASP w Poznaniu (1994-96)
i ASP w Łodzi (1994-2005).

facebookyou tubegoogle picasabip