MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Spotkanie "Sacrum w polskiej sztuce współczesnej"

06.11.2017 r.
godz.11.00
Galeria MBWA Leszno
ul. Leszczyńskich 5
wstęp wolny
Prowadzenie:
Aleksandra Pruska – historyk sztuki

Spotkanie "Sacrum w polskiej sztuce współczesnej"

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na spotkanie z cyklu „Świadomi i dojrzali do sztuki“

06.11.2017 r., godz.11.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wstęp wolny
Prowadzenie: Aleksandra Pruska – historyk sztuki

Zajęcia teoretyczne i praktyczne z historii sztuki dla dorosłych oraz każdej osoby zainteresowanej sztuką współczesną.

Sacrum w polskiej sztuce współczesnej – konteksty symboliczne”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stwierdzenie, że historia sztuki europejskiej (w tym polskiej) to w olbrzymiej części historia sztuki sakralnej – jest truizmem. To dla Kościoła i w Kościele powstawały przez kilkanaście stuleci najwspanialsze obrazy, najciekawsze budowle i rzeźby. Ich głównym celem było przeznaczenie kultowe, dlatego wyobraźnia artysty ograniczona była ściśle sprecyzowanym kanonem ikonograficznych konwencji. Rozdział między malarstwem religijnym i świeckim zaznaczał się wtedy wyraźnie i choć nie brak było wzajemnych wpływów i zapożyczeń – tematyka religijna traktowana była zawsze z należną jej powagą i dostojeństwem. Przełomowy pod tym względem charakter miała II połowa XIX wieku. Nie tylko dlatego, że artyści pochłonięci świecką tematyką i zafascynowani stylistyczną ewolucją malarstwa, coraz częściej okazywali swoją obojętność wobec oczekiwań Kościoła. Przede wszystkim akademizm wykształcił nowy typ obrazowania, stworzył „ŚWIECKIE MALARSTWO O TEMATYCE RELIGIJNEJ I NIEKOŚCIELNYM PRZEZNACZENIU”.
Współcześni artyści świeccy nie zrezygnowali z dotykania obszarów sacrum, niejednokrotnie ocierając się o bluźnierstwo i obrazę uczuć religijnych. Wiele takich incydentów sprawiło, że zaczęto światy sztuki świeckiej i sakralnej postrzegać w atmosferze wzajemnej niechęci lub nawet wrogości. Celem spotkania jest prezentacja współczesnych dzieł, które wykorzystują motyw sacrum, budząc przy tym wiele kontrowersji.

facebookyou tubegoogle picasabip