MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Spotkanie "Przede wszystkim działanie ..."

04.12.2017 r., godz.11.00
Galeria MBWA
Leszno ul. Leszczyńskich 5
wstęp wolny
Prowadzenie:
Aleksandra Pruska – historyk sztuki

Spotkanie "Przede wszystkim działanie ..."

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na spotkanie z cyklu „Świadomi i dojrzali do sztuki“

04.12.2017 r., godz.11.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wstęp wolny
Prowadzenie: Aleksandra Pruska – historyk sztuki

Zajęcia teoretyczne i praktyczne z historii sztuki dla dorosłych oraz każdej osoby zainteresowanej sztuką współczesną.

Przede wszystkim działanie - tendencje w sztuce polskiej XX i XXI wieku".

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W historii sztuki prawie zawsze istniały takie momenty, kiedy odbiegała ona od nieco przyjętych norm. Za przykład mogą tu posłużyć uznani na całym świecie impresjoniści, którzy na początku swej działalności byli uznani za “krąg wyklętych artystów”, czy pojawienie się początkowo nieakceptowanej i enigmatycznej abstrakcji. Te historyczne przykłady dowodzą faktu, że coś co dawniej wydawało się niezrozumiałe, szokujące, skandalizujące, za kilka dekad ma szansę okazać się po prostu kolejnym krokiem w rozwoju sztuki lub innych dziedzin życia w ogóle. Takim zjawiskiem, które wywołało podobny skandal i stało się wyznacznikiem jednego z nurtów artystycznych, była sztuka krytyczna, uznawana często za najbardziej reprezentatywną dla sztuki lat dziewięćdziesiątych w Polsce. Początkowo nieakceptowana i odrzucana, obecnie uchodzi za synonim sztuki tej dekady. Punktem wyjścia do rozważań jest pogląd, że w końcu lat 90. XX wieku nastąpiła w Polsce polaryzacja środowisk artystycznych. Spotkanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, na czym polegało owe zjawisko, na przykładzie dwóch skrajnie różnorodnych postaw - kontrowersyjnego nurtu krytycznego i zachowawczego malarstwa "młodych", opartego na realizmie, słowie, eksperymencie, ironii.

facebookyou tubegoogle picasabip