MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Wykład „Stan wojenny. Sztuka polska lat 80-tych”

Wykład dla słuchaczy
UTW w Lesznie
11 grudnia 2015 r.
godz.17.00
Galeria MBWA Leszno
ul. Leszczyńskich 5

 Wykład „Stan wojenny. Sztuka polska lat 80-tych”

Stan wojenny przyczynił się do rozwoju kultury niezależnej. Artyści działali przede wszystkim w "drugim obiegu". Na jego wprowadzenie zareagowali natychmiast w sposób kategoryczny. Był to niewątpliwie czas buntu i poszukiwania stref wolności. Powstawały anarchistyczne graffiti, spontanicznie organizowane w prywatnych mieszkaniach wernisaże, ludzi łączył festiwal w Jarocinie. Działalność rozpoczęły grupy artystyczne, które w istotny sposób wpłynęły na sztukę polską, miały miejsce performance i happeningi o oryginalnym charakterze. Wykład ma na celu zapoznanie Słuchaczy z dokonaniami artystów tworzących w stanie wojennym oraz w latach kolejnych.

facebookyou tubegoogle picasabip