MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Wykład: "Nowa figuracja..."

22 października 2018
/poniedziałek/, godz. 11.00
Galeria MBWA Leszno
ul. Leszczyńskich 5
Prowadzenie:
Aleksandra Pruska – historyk sztuki
wstęp wolny

Wykład: "Nowa figuracja..."

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na wykład

Nowa figuracja, czyli celowy antyestetyzm.”

22 października 2018 /poniedziałek/, godz. 11.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
Prowadzenie: Aleksandra Pruska – historyk sztuki
wstęp wolny

”Nowa figuracja to prąd artystyczny zrodzony na początku lat 60. XX wieku w obrębie malarstwa kultury anglosaskiej i francuskiej. Był to powrót do przedstawienia ludzkiej sylwetki równoznaczny z odrzuceniem abstrakcji, która dominowała na scenie artystycznej Zachodu od zakończenia II wojny światowej. Przede wszystkim chodziło o zwrot ku sztuce figuratywnej i zaangażowanej. Twórcy zaczęli komentować kondycję egzystencjalną człowieka i jego współczesne problemy: mechanizmy uwikłań w polityczne, ekonomiczne i społeczne tryby.”1

Cechami neofiguracji stały się: analiza świata emocji i przeżyć ludzkich, ekspresyjność, subiektywizm, stosowanie aluzji, posługiwanie się deformacjami, symboliczność, atmosfera niepokoju, lęku, pesymizm. Szczególną uwagę artyści zwrócili na fizyczną i moralną nędzę ludzkiej egzystencji, na obszary panowania śmierci. Wykład będzie prezentacją twórczości artystów takich jak: Francis Bacon, Jean Dubuffet, Alberto Giacometti, Antonio Saura i innych.

Cytat za: Marek Maksymczak, Nowa figuracja. Projekt, http://nowafiguracja.com/index.php/nowa-figuracja/ dostęp dnia 18 września 2018

facebookyou tubegoogle picasabip