MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Spotkanie autorskie "Wobec fotografów. Społeczne role fotografii"

26 listopada 2021
/piątek/, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno
ul. Leszczyńskich 5
wstęp wolny

Spotkanie autorskie "Wobec fotografów. Społeczne role fotografii"

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na

Spotkanie autorskie ze Sławkiem Skrobałą
"Wobec fotografów. Społeczne role fotografii".

26 listopada 2021 /piątek/, godz. 18.00
Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5
wstęp wolny

Podczas spotkania odbędzie się podsumowanie konkursu fotograficznego związanego z twórczością Zofii Rydet oraz wręczenie nagród.

Spotkanie będzie dotyczyło twórczości Zofii Rydet i skupiało się na fotografii społecznej, wokół "Zapisu socjologicznego" Zofii Rydet. Zaprezentowany zostanie rys historyczny fotografii społecznej, w oparciu o historie czterech fotografów: Lewisa Wickesa Hinea, Augusta Sandera, Romana Vishniaca i Allana Sekuly. Wszystkie zilustrowane pokazem fotografii. Zostaną także zaprezentowane w formie pokazu slajdów prace Sławomira Skrobały, który zajmuje się fotografią ludzi i zachodzących zjawisk społecznych. Wśród projektów znajdują się te, które opowiadają historię likwidowanych szkół. Jeden z nich uzyskał uznanie jury prestiżowego konkursu Oskar Barnack Award, organizowanego przez niemieckiego Leitza. Wśród innych projektów są cykle poświęcone graczom w tzw. kopa – fotografował turnieje. Porusza się w "brzydkim" świecie, obrzeżach kraju nieznanego z telewizyjnych relacji, czy kolorowych wydawnictw. Staruszkowie w domach starców, dziś domów opieki, ośrodki dla dzieci z porażeniem mózgowym etc. Omówiona zostanie strona techniczna i formalna powstawania fotografii, słuszność wyboru – analog, czy cyfra, sposoby poszukiwania tematów, które mogą nas zainteresować. Co fotografować, by za lat kilkadziesiąt zdjęcia zyskały na atrakcyjności, były zapisem socjologicznym czasów nam współczesnych. Amerykański fotograf Lewis Wickes Hine. Jego fotograficzny zapis socjologiczny, doprowadził w USA, początku XX wieku, do zmiany prawa pracy, w stosunku do zatrudnionych dzieci. Hine sam musiał ciężko pracować będąc dzieckiem. Będąc dojrzałym mężczyzną, ukształtowanym twórcą wrócił do fabryk z aparatem, by pokazać społeczeństwu dramat ciężko pracujących dzieci, w tym nawet 5-letnich. Wzmianka o mało znanym rosyjsko-amerykańskim fotografie, żydowskiego pochodzenia - Romanie Vishniacu, o którym mówiono, że fotografował ostatnie dzieci w Europie. Vishniac fotografował społeczność żydowską Europy Środkowo-Wschodniej tuż przed katastrofą holocaustu. August Sander – niemiecki fotograf, znany przede wszystkim jako autor portretów Niemców. Próbował przez lata stworzyć portret sobie współczesnych Niemców. Jego ojciec był cieślą kopalnianym, a o tym, że August, który również trafił do kopalni, zostaje fotografem, sprawia przypadek. Prezentacja niezwykłej sylwetki fotografa, pokaz najważniejszych prac. Allan Sekula przez cztery dekady fotograficznej i eseistycznej praktyki dostarczał lekcji poglądowej na temat możliwości artystycznego zaangażowania w sprawę pracy i eksploracji świata późnego kapitalizmu. Sekula początku lat 70., kładzie nacisk na realizm i „społeczną referencjalność” fotografii. Praca Sekuli jako teoretyka i historyka fotografii była równie ważna dla jego poszukiwania drogi poza zwyczajowy przeskok z dyskursu dokumentalnego w stronę albo scjentystycznego obiektywizmu, albo romantycznego ekspresyjnego subiektywizmu. Należał do twórców,których prace opatrywane były komentarzem oddautorskim: "Fish Story", „Untitled Slide Sequence”. Przełomowe eseje, takie jak „Ciało i archiwum” (1986) i „Fotografia między pracą a kapitałem” (1983), stały się podstawowymi tekstami kursów poświęconych historii fotografii i wytyczyły kierunek pracy całego pokolenia fotografów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

facebookyou tubegoogle picasabip