MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

Sztuka bezprzedmiotowa, czyli gorące i chłodne pola ABSTRAKCJI

Wykład dla słuchaczy
UTW w Lesznie
8.02.2016
godz. 11.00
Ratusz
Rynek 1, Leszno

Sztuka bezprzedmiotowa, czyli gorące i chłodne pola ABSTRAKCJI

"Na początku XX wieku abstrakcja wybuchła jak supernowa, rozpoczynając pewną rewoltę w sztuce współczesnej. Malarstwo już nie odzwierciedlało rzeczywistości w sposób mimetyczny, ale skupiło się na studiowaniu układów kompozycyjnych, konstruowaniu form, odwoływało się do swoistych środków wyrazu to jest rytm, barwa, kontrast, walor.
Czym jest abstrakcja i jaki miała wpływ na rozwój sztuki XX wieku? Dlaczego mówimy o jej "zimnym i gorącym" zabarwieniu? W jaki sposób abstrakcja przeniknęła do świata mody?
Celem zajęć będzie próba odpowiedzi na powyższe pytania oraz zaprezentownie twórczości wybranych artystów, którzy znacznie wpłynęli na rozwój omawianego zjawiska w sztuce"

Prowadzenie:Aleksandra Pruska – historyk sztuki

facebookyou tubegoogle picasabip