MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

"Ku nowoczesności- KUBIZM I FOWIZM"

Wykład dla słuchaczy
UTW w Lesznie
02.11.2015 r.
godz. 11.00
Galeria MBWA
ul. Leszczyńskich 5

"Ku nowoczesności- KUBIZM I FOWIZM"

"Ku nowoczesności- KUBIZM I FOWIZM. Wprowadzenie do sztuki XX wieku w oparciu o ramy czasowe, genezę i kierunki rozwoju."

"Nigdy dotąd historia wszystkich dyscyplin sztuki nie odnotowała takiej różnorodności stylów, kierunków, nurtów rozwojowych, jak w wyjatkowo niejednolitych wiekach XX i XXI. Jaka Była geneza owych działań, czy można mówić o Wielkiej rewolucji w kontekście aktywności twórczej, jakie znaczenie miało pojawienie się Wielkiej Awangardy?
Zajęcia będą próba dpowiedzi na te i inne pytania oraz zapoznaniem słuchaczy z podstawowymi kierunkami i zawiłościami interpretacyjnymi, wynikającymi z dynamicznego rozwoju sztuki ostatnich kilkunastu dekad"

Prowadzenie: Aleksandra Pruska- historyk sztuki

facebookyou tubegoogle picasabip