MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

"Być Artystką czyli sztuka niepokornych sztuk"

10.02.2015
godz.12.45
Galeria MBWA
Leszno, ul. Leszczyńskich 5

"Być Artystką czyli sztuka niepokornych sztuk"

Powyższy temat jest przyczynkiem do rozważania nad funkcjonowaniem pojęcia "sztuka kobiet", jego statusem we współczesnej krytyce artystycznej i prawomocnością. Rozmaitość twórczych postaw artystek działających na przełomie stuleci jak i w czasach współczesnych, ich światopoglądów, poddaje w wątpliwość klasyfikowanie ich działań pod szyldem SZTUKA KOBIET właśnie, pod którym najczęściej spodziewamy się natrafić na wątki feministyczne, krytyczne wobec męskiego porządku lub, przeciwnie, na aspekty kojarzone z kobiecą delikatnością i subtelną wrażliwością. Wykład będzie próbą wskazania wielowątkowości w sztuce tworzonej przez kobiety szczególnie w XX i XXI wieku oraz odpowiedzi na pytanie czy istotne jest czy dobre dzieło sztuki stworzył mężczyzna czy kobieta?

prowadzenie: Aleksandra Pruska – historyk sztuki

 

facebookyou tubegoogle picasabip