MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

"Mniej znaczy więcej"

Wykład dla słuchaczy
UTW w Lesznie
21.03.2016 r.
godz. 13.00
Galeria MBWA
ul. Leszczyńskich 5

"Mniej znaczy więcej"

"Mniej znaczy więcej" - o funkcjonalności i estetyce architektury modernistycznej

"Architektura zawsze była odbiciem przemian zachodzących w życiu społeczeństw a jej formy i funkcje kształtowały się w ciągu stuleci. Mimo stopniowych zmian w poszczególnych epokach stylowych, naczelna funkcja architektury - UŻYTECZNOŚĆ,  pozostała niezmienna. W XX wieku nabrała ona wyjątkowego znaczenia. Przyspieszony rozwój technologiczny XX wieku otworzył nowe, nieosiągalne wcześniej możliwości w architekturze. Celem było stworzenie funkcjonalnych budowli, odpowiednich dla wieku maszyn, bez historyzujących naleciałości, wykonanych z nowoczesnych materiałów. Jaki wkład w rozwój tej dziedziny sztuki mieli Walter Groupius, Mies Van Der Rohe czy Le Corbusier? Co oznaczają słowa "mniej znaczy więcej"? Kogo nazywamy "papieżem modernizmu"? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te i inne pytania oraz prezentacją najwybitniejszych realizacji modernistycznej architektury."

Prowadzenie: Aleksandra Pruska - historyk sztuki

facebookyou tubegoogle picasabip