MBWA

Miejskie
Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie

ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 54 27
sekretariat@mbwa.leszno.pl


Galeria MBWA w Lesznie
ul. Leszczyńskich 5
64-100 Leszno
tel. 48 65 520 51 79


Galeria w Ratuszu
Leszno, Rynek 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


Galeria w Inkubatorze
ul. Geodetów 1
64-100 Leszno
wystawy czasowe


ZWIEDZANIE >

NASZA KOLEKCJA >


Wstęp na wystawy bezpłatny

„O rzeźbie XX wieku w kontekście wyzwolenia jej z ograniczeń tradycyjnej definicji”- wykład

18.04.2016 r., godz.13.00
Galeria MBWA w Lesznie
Leszno, ul. Leszczyńskich 5
Wykład dla Słuchaczy UTW w Lesznie.
Prowadzenie:
Aleksandra Pruska- historyk sztuki

„O rzeźbie XX wieku w kontekście wyzwolenia jej z ograniczeń tradycyjnej definicji”- wykład

18.04.2016 r., godz.13.00
Galeria MBWA w Lesznie
Leszno, ul. Leszczyńskich 5
„O rzeźbie XX wieku w kontekście wyzwolenia jej z ograniczeń tradycyjnej definicji”
Cykl wykładów dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie.
Prowadzenie: Aleksandra Pruska- historyk sztuki

Na początku XX wieku narodziła się nowa koncepcja formy w przestrzeni. Duże znaczenie dla rozwoju przemian rzeźby miały takie kierunki jak kubizm, dadaizm czy konstruktywizm, które- z początku niezależnie od siebie, potem na zasadzie doświadczeń- wprowadziły ważne zmiany do pojęcia kompozycji przestrzennej. Zastosowano nowe techniki, łączono różne materiały, pojawiły się przedmioty gotowe a także konstrukcje ruchome. Tym samym wiek XX zerwał gwałtownie z tradycjami panującymi w tym gatunku sztuki do XIX wieku. Na czym więc polegała rewolucja jaka dokonała się w kompozycji przestrzennej w XX wieku i jakie znaczenie miał  ów zwrot dla dziejów sztuki? Powyższe kwestie zostaną omówione na podstawie najbardziej charakterystycznych przykładów rzeźbiarskich.

facebookyou tubegoogle picasabip